İSLAM ve BİLİM - MÜSLÜMAN BİLİM ADAMLARI

** MÜSLÜMAN BİLİM ADAMLARI

-------- -------- --------

** Veciz bir söz: “Batı medeniyeti, İslâm medeniyetinin çocuğudur. Bilimler Eski Mısır, Babil, Yunan, İslam ve Avrupa yolunu takip etmiştir. Batı bilimi olarak sunulanlar, İslam bilimlerinin devamıdır” Prof. Dr. Fuat SEZGİN

-------- -------- --------

“İslâm Medeniyetinin büyüklüğünü kendi insanımıza anlatmak, batılılara anlatmaktan daha zor!” Prof. Dr. Fuat SEZGİN

-------- -------- --------

-------- -------- --------

*** HAZIRLIK AŞAMASINDA ***

-------- -------- -------- ----- --------

-------- -------- -------- ----- --------

*** Câbir Bin Hayyân (720-815)

*** Harezmî (780-850)

*** Farabî (873-950)

*** Beyrûnî (973-1061)

*** Ebu Hamid Muhammed b. Ahmed el-Gazzâlî ( Horasan 1058-1111)

*** İbn-i Sînâ (980 – 1037)

*** İbn-i Heysem

*** Cezerî (1136-1206)

*** Uluğ Bey (1394-1449)

*** Ali Kuşçu (1403, Semerkand - 1474, İstanbul)

*** Mimar Sinan

*** El-Kindi

*** Sabit Bin Kurra

*** Nurettin Batruci

*** Abdülhamîd bin Vâsi bin Türk

*** Kâtip Çelebi

*** Hezarfen Ahmet Çelebi ( d. y. 1609 - ö. 1640 ),

*** Seydi Ali Reis

*** Şerafeddin Sabuncuoğlu

*** Takiyyüddin Er Rasit (d.1521 - ö.1558)

*** Nasirüddin Tûsi

*** Nureddin Batruci

*** *** ***

*** *** ***

*** *** ***

*** *** ***

*** *** ***

*** *** ***

---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

** OKUNABİLECEK KAYNAK KİTAPLAR :


** Prof. Dr. Mehmet Bayraktar -- İslam’da Bilim ve Teknoloji Tarihi, TDV.
** Dr. Mehmet Bayraktar, Kindî ve Einstein’e Göre Rölativite ve Benzerlikleri - Bilim ve Teknik, C. XIII. Sayı 153. 1980.
** İslâm Dünyasının Mucitleri , Focus, Sayı: 2005/01-112414 Ocak 2005.
** Mahmut Karakaş -- 8. Yüzyıldan 19. Yüzyıla Müslüman Bilim Adamları
** Ömer ALTINTOP -- Tarihe Işık Tutan Müslüman Bilim Adamları
** Prof. Dr. İbrahim Sarıçam , Seyfettin Erşahin -- İslam Medeniyeti Tarihi
** Şaban Döğen , Müslüman İlim Öncüleri Ansiklopedisi , Yani Asya Yayınları
** Salih Kerem Doğan , Tarihe Yön Veren Türk ve Müslüman Bilim Adamları
** Prof. Dr. Fuat SEZGİN -- İslam Uygarlığında Astronomi Coğrafya ve Denizcilik
** Prof. Dr. Fuat SEZGİN -- İslam Uygarlığında Mimari, Geometri, Fizik, Kimya, Tıp Kitabı
** Prof. Dr. Fuat SEZGİN -- Amerika Kıtasının Müslüman Denizciler Tarafından Kolomb Öncesi Keşfi ve Piri Reis
** Prof. Dr. Fuat SEZGİN -- İslam Bilim Tarihi Üzerine Konferanslar
** İhsan KURT -- Bilim Tarihinde Keşiflerin İç Yüzü , Kültür Bakanlığı Yayınları
** Müslüman Bilim Adamları Atlası -- Fatsa İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü
** İslam Medeniyetinde Bilim Öncüleri -- MANA YAYINLARI
** NECMETTİN ALTINBAŞ & S. ÇINAR & H. ALÖK - Büyük Yaşayanlar Müslüman Bilim Adamları
** Köksal AYDIN -- Müslüman Bilim İnsanları
** Altın Çağın Öncüleri -- Unutulmuş Hazine Müslüman Bilim İnsanları
** Muhittin ÖNGÜT , Eda ÖZDEMİR -- İnsanlık Tarihine Işık Tutan TÜRK BİLİM ADAMLARI
** Prof. Dr. Alparslan Açıkgenç -- İslam Medeniyetinde Bilgi ve Bilim - İSAM
** Muhammet Cüneyt ÖZCAN -- Müslüman Bilim İnsanları
** John Freely - Işık Doğu'dan Yükselir & Ünlü Türk ve Müslüman Bilim Adamları
** Ahmed Djebbar -- İslam Ülkelerinde Buluşlar
** İslam Uygarlığı'ndaki 1001 Buluş ve Olağanüstü Gerçekler
** Anne Blanchard , Emmanuel Cerisier -- Dünyaya Bilimi Öğreten İslam Alimleri
** Yeliz AKSOY -- Tarihte Osmanlı Bilim ve Teknolojisi
** Selim GÜRBÜZER -- Güneş Doğudan Doğar
** Cemal YILDIRIM -- Bilimin Öncüleri
** Prof. Dr. Zekeriya Kitapçı -- Matematik Tıp Eczacılık Astronomi İlmin Gelişmesinde Müslüman Türklerin Yeri
** Alev ALATLI -- Batıya Yön Veren Metinler
**
**
**

*** *** *** ***

*** ALTUNTOP.NET -- Abdülhakim ALTUNTOP

TelePhone & WhatsApp :

+90 535 390 1972

E-Mail :

altuntopnet@gmail.com

Adress :

BUCA / İZMİR