Abdülhakim ALTUNTOP - RAMAZAN ve ŞEVVAL HİLALLERİNİN GÖZÜKME ZAMANLARI

2001 -- RAMAZAN ve ŞEVVAL AYI İCTİMÂ’I, RU’YET VE BAŞLANGICI

OCAK 2001

 
ZİLKADE AYI İCTİMÂ'I, RÜ'YET ve BAŞLANGICI
  
   ** YENİ AYIN HİLÂLİ :  Zilka’de Ayı’nın hilâli, bugün ( 25 Ocak 2001 Tarihinde ) Türkiye saati ile 08:05'da ilk defa Büyük Okyanus’ta Havâi Adalarından itibâren görülmeye başlanacaktır. Türkiye’den de, bu akşam görülebilecektir.
** 
** 
** 

ŞUBAT 2001

 
ZİLHİCCE AYI İCTİMÂ'I, RÜ'YET ve BAŞLANGICI
   **  YENİ AYIN HİLÂLİ :  Zilhicce Ayı’nın hilâli, bu gece   ( 25 Şubat 2001 Tarihinde )  yarısından sonra Türkiye saati ile 01:03’de ilk defa, Güney Amerika’nın batısından itibâren görülmeye başlanacaktır. Türkiye’den de, bu akşam görülebilecektir.
**
**
**

MART 2001

 
MUHARREM AYI İCTİMÂ'I, RÜ'YET ve BAŞLANGICI
    ** YENİ AYIN HİLÂLİ :  Muharrem Ayı’nın hilâli, bugün  ( 26 Mart 2001 Tarihinde ) Türkiye saati ile 17:24'de ilk defa Hint Okyanusu ve Afrika’nın doğusundan itibâren görülmeye başlanacaktır. Türkiye’den ise, yarın akşam görülebilecektir.
**
**
**

NİSAN 2001

  
SAFER AYI İCTİMÂ'I, RÜ'YET ve BAŞLANGICI
    *  YENİ AYIN HİLÂLİ :  Safer ayının hilâli, bugün ( 24 Nisan 2001 Tarihinde Salı günü ) Türkiye saati ile 07:47'de ilk defa, Büyük Okyanus’da Havai Adaları'ndan itibaren görülmeye başlayacaktır. Türkiye’den de, bu akşam görülebilecektir.
**
**
**

MAYIS 2001

 
REBİ'UL-EVVEL AYI İCTİMÂ'I, RÜ'YET ve BAŞLANGICI
   **  YENİ AYIN  HİLÂLİ :  Rebi’ul-evvel Ayı’nın hilâli, bugün ( 23 MAYIS 2001 Tarihinde ) Türkiye saati ile 20:02'de ilk defa, Orta Afrika’nın batısından itibâren görülmeye başlanacaktır. Türkiye’den ise, yarın akşam görülebilecektir.
**
**
**
**

HAZİRAN 2001

 
REBİ'UL-AHİR AYI İCTİMÂ'I, RÜ'YET ve BAŞLANGICI
  * YENİ AYIN HİLÂLİ : Rebi’ul-âhır Ayı’nın hilâli, bugün (  22 HAZİRAN 2001 Tarihinde ) Türkiye saati ile 05:07'de ilk defa Güney Amerika’nın batısından itibâren görülmeye başlanacaktır. Türkiye’den de, bu akşam görülebilecektir. 
**
**
**

TEMMUZ 2001

 
CEMAZİL-EVVEL AYI İCTİMÂ'I, RÜ'YET ve BAŞLANGICI
   **  YENİ AYIN HİLÂLİ : Cemâzil-evvel Ayı’nın hilâli, bugün  (  22 TEMMUZ 2001 Tarihinde ) Türkiye saati ile 11:38'de ilk defa Endonezya’nın doğusundan itibâren görülmeye başlanacaktır. Türkiye’den de, bu akşam görülebilecektir.
** 
**
** 

AĞUSTOS

 
CEMAZİL-AHİR AYI İCTİMÂ'I, RÜ'YET ve BAŞLANGICI
    **  YENİ AYIN HİLÂLİ : Cemâzil-âhır Ayı’nın hilâli, bugün (  19 AĞUSTOS 2001 Tarihinde) Türkiye saati ile 17:11'de ilk defa Hint Okyanusu’nda ve Afrika’nın doğusundan itibâren görülmeye başlanacaktır. Türkiye’den ise, yarın akşam görülebilecektir.
** 
** 

EYLÜL

 
 RECEP AYI İCTİMÂ'I, RÜ'YET ve BAŞLANGICI
   * 17 Eylül 2001 PAZARTESİ günü Greenwich saatiyle 10.28 (Türkiye saatiyle 12.28, Suudi Arabistan saatiyle 13.28)’de İCTİMÂ, AYNI GÜN Greenwich saatiyle 21.01, (Türkiye saatiyle 23.01, Suudi Arabistan saatiyle 00.01)’de RU’YET olacak ve hilâl ilk defa atlas okyanusunda Azor adalarından  itibaren görülmeye başlayacaktır.
   Bu yıl Recep ayının İCTİMÂSI ile RU’YETi  17 Eylül 2001 gününe  yani aynı güne rastladığı için İctimâyı esas alıp İctimâyı takip eden günü Kamerî aybaşı kabul eden bazı İslâm ülkeleri ile (Peygamberimizin Hadis-i mucibince;) Ru’yeti takip eden günü Kamerî aybaşı olarak kabul eden Türkiye gibi İslam ülkeleri recep ayına  18 Eylul 2001 tarihinde salı günü başlayacaklardır.
    İctimâ ve ruyet günü olan 17 EYLÜL 2001 pazartesi günü Ay, Güneşten; Mekke’de 20 dk. Ankara’da 26 dk.  önce batmakta ve güneş battığı anda hilal; Mekke’de 3o 53 dk. Ankara’da 4o 13 dk. Ufkun üstünde bulunmasına rağmen  görülemezken, o saatte Güneşin ışınları Ayın parlaklığından daha kuvvetli olduğundan dolayı bu bölgede hilal hiç görülemezken, dünyada ilk defa  atlas okyanusunda Azor adalarından  itibaren görülmeye başlayacaktır.
    Türkiye ve Suudi Arabistan’dan ertesi günü görülebilecekdir. 18 Eylül 2001 Salı günü  Recep ayının 1. günü olacaktır.
**
**

EKİM 2001

 ŞABAN AYI İCTİMÂ'I, RÜ'YET ve BAŞLANGICI
 
   *  16 EKİM 2001 Tarihinde SALI günü Greenwich saatiyle 19.24, (Türkiye saatiyle 21.24, Suudi Arabistan saatiyle 22.24)’de İCTİMÂ, 17 EKİM ÇARŞAMBA günü  Greenwich saatiyle 07.15 (Türkiye saatiyle 09.15, Suudi Arabistan saatiyle 10.15)’de RU’YET olacak ve hilâl ilk defa BÜYÜK OKYANUSTA JAPONYA ve AVUSTRALYA’NIN DOĞUSUNDAN  itibaren görülmeye başlayacaktır.
      Bu yıl Şaban ayının İCTİMÂSI 16 EKİM Salı, RU’YETi ise 17 EKİM Çarşamba gibi ayrı- ayrı günlere (yani farklı günlere) rastladığı için İctimâyı esas alıp İctimâyı takip eden günü Kamerî aybaşı kabul eden bazı İslâm ülkelerinde şaban ayına 17 EKİM çarşamba günü, (Peygamberimizin Hadis-i mucibince;) Ru'yeti takip eden günü Kamerî aybaşı olarak kabul eden Türkiye gibi bir kısım İslâm İslam ülkeleri de  Şaban ayına  18 EKİM 2001 tarihinde Perşembe günü başlayacaklardır.
   İctimâ  günü olan 16 EKİM 2001 Tarihinde SALI günü Ay, Güneşten; Mekke’de 1 dk. Ankara’da 11 dk.  sonra batmakta ve güneş battığı anda hilal; Mekke’de 0o 4 dk. Ankara’da 1o 26 dk. Ufkun üstünde bulunmasına rağmen  yukarıda ifade edildiği gibi ictimayı esas alan ülkeler hilâl görmüş gibi 17 EKİM 2001 tarihinde çarşamba günü Şaban ayına  başlayacaklardır. 
     Ruyetin günü olan  17 EKİM  Çarşamba  günü Ay Güneş den, Mekke’de 44 ve Ankara’da 43 dk. sonra batmakta ve Güneş battığı anda hilâl, Mekke’de 9o 04 dk. , Ankara’da 7o 06 dk. Ufkun üstünde bulunduğundan  o saatde ayın parlaklığı   Güneşin ışınlarından daha kuvvetli olduğu için, Dünyada ilk defa  BÜYÜK OKYANUSTA JAPONYA VE AVUSTRALYA'NIN DOĞUSUNDAN İTİBAREN batıya doğru Güneş battıktan sonra batı ufku açık olan yerlerde net olarak görülmeye başlayacak ve 18 EKİM 2001 Perşembe günü ŞABAN ayının 1. günü olacaktır.
** 
** 

KASIM 2001

 
 RAMAZAN AYI İCTİMÂ'I, RÜ'YET ve BAŞLANGICI
 
  * 15 KASIM 2001 Tarihinde PERŞEMBE günü Greenwich saatiyle 06.41 (Türkiye saatiyle 08.41, Suudi Arabistan saatiyle 09.41)’de İCTİMÂ, aynı gün Greenwich saatiyle 21.00 (Türkiye saatiyle 23.00, Suudi Arabistan saatiyle 00.00)’de RU’YET olacak ve hilâl ilk defa  (ATLAS OKYANUSUNDA ORTA VE GÜNEY AFRİKANIN DOĞUSUNDAN İTİBAREN), KUZEY BERMUDA, BREZİLYANIN KUZEY DOĞUSU İLE GÜNEY DOĞUSU ‘NDAN itibaren görülmeye başlayacaktır.
   Bu yıl RAMAZAN ayının İCTİMÂSI ile RU’YETİ  15 KASIM 2001 Perşembe gününe (yani aynı güne) rastladığı için İctimâyı esas alıp İctimâyı takip eden günü Kamerî aybaşı kabul eden bazı İslâm ülkeleri ile (Peygamberimizin Hadis-i mucibince;) Ru’yeti takip eden günü Kamerî aybaşı olarak kabul eden Türkiye gibi bir kısım İslâm ülkeleri RAMAZAN ayına  16 KASIM 2001 tarihinde CUMA günü başlayacaklardır.
  İctimâ ve ru’yet günü olan 15 KASIM 2001 PERŞEMBE günü Ay, Güneşten; Mekke’de 18 dk. Ankara’da 20 dk.  sonra battığından ve güneş battığı anda hilal; Mekke’de  3o 16 dk. Ankara’da 2o 49 dk. Ufkun üstünde bulunmasına rağmen o saatte güneşin ışınları Ayın parlaklığından daha kuvvetli olduğundan dolayı bu bölgedehilal hiç görülemezken, Dünyada ilk defa (ATLAS OKYANUSUNDA ORTA VE GÜNEY AMERİKA’NIN DOĞUSU’NDAN İTİBAREN) KUZEY BERMUDA, BREZİLYANIN KUZEY DOĞUSU İLE GÜNEY DOĞUSU’NDAN itibaren batıya doğru Güneş battıktan sonra batı ufku açık olan yerlerde net olarak görülmeye başlayacak ve 16 KASIM 2001 CUMA günü RAMAZAN  ayının 1. günü olacaktır.
**
**

ARALIK 2001

 
 ŞEVVAL AYI İCTİMÂ'I, RÜ'YET ve BAŞLANGICI
  ** 14 Aralık 2001 tarihinde CUMA günü Greenwich saatiyle 20.48 (Türkiye saatiyle 22.48, Suudi Arabistan saatiyle 21:48)’de İCTİMÂ, 15 Aralık CUMARTESİ günü  Greenwich saatiyle 12:46 (Türkiye saatiyle 14.46, Suudi Arabistan saatiyle 13:46)’de RU’YET olacak ve hilâl ilk defa PAKİSTAN (KARACHİ), HİND OKYANUSU VE AVUSTRALYANIN BATISINDAN  itibaren görülmeye başlayacaktır.
     Bu yıl Şevval ayının İCTİMÂSI 14 ARALIK CUMA, RU’YETi ise 15 ARALIK CUMARTESİ  gibi ayrı-ayrı günlere (yani farklı günlere) rastladığı için İctimâyı esas alıp İctimâyı takip eden günü Kamerî aybaşı kabul eden bazı İslâm ülkelerinde ŞEVVAL ayına 15 ARALIK 2001 tarihinde CUMARTESİ günü, (Peygamberimizin Hadis-i mucibince;) Ru'yeti takip eden günü Kamerî aybaşı olarak kabul eden Türkiye gibi bir kısım İslâm İslam ülkeleri de  ŞEVVAL ayına  16 EKİM 2001 tarihinde PAZAR günü başlayacaklardır.
     Bu yıl Şevval ayının İCTİMÂSI 14 Aralık, RU’YETi ise 15 Aralık gibi ayrı- ayrı günlere (yani farklı günlere) rastladığı için İctimâyı esas alıp İctimâyı takip eden günü Kamerî aybaşı kabul eden bazı İslâm ülkelerinde şevval ayına dolayısıyla Ramazan Bayramına 15 Aralık CUMARTESİ günü, (Peygamberimizin Hadis-i mucibince;) Ru’yeti takip eden günü Kamerî aybaşı olarak kabul eden Türkiye gibi bir kısım İslâm İslam ülkeleri de  ŞEVVAL ayına  dolayısıyla Ramazan Bayramına 16 Aralık 2001 tarihinde PAZAR günü başlayacaklardır. 
   Dünyada ilk defa  PAKİSTAN (KARACHİ), HİND OKYANUSU ve  AVUSTRALYA’NIN BATISI’NDAN  itibaren batıya doğru Güneş battıktan sonra batı ufku açık olan yerlerde net olarak görülmeye başlayacak ve 16 Aralık 2001 PAZAR günü ŞEVVAL  ayının dolayısıyla Ramazan Bayramının 1. günü olacaktır.
**
**
   *    MEHAZLAR :
   FAZİLET TAKVİMİ
  *  Diyanet Takvimi 
  * Türkiye Takvimi Web Sitesi
  * **
  * **
**
**

*** *** ***

*** ALTUNTOP.NET -- Abdülhakim ALTUNTOP

TelePhone & WhatsApp :

+90 535 390 1972

E-Mail :

altuntopnet@gmail.com

Adress :

BUCA / İZMİR