Abdülhakim ALTUNTOP - RAMAZAN ve ŞEVVAL HİLALLERİNİN GÖZÜKME ZAMANLARI

2013 - RAMAZAN ve ŞEVVAL HİLALLERİNİN GÖZÜKME ZAMANLARI

2013 - RAMAZAN ve ŞEVVAL HİLALLERİNİN GÖZÜKME ZAMANLARI

OCAK 2013

** REBİUL-EVVEL AYI İCTİMA’I, RU’YET ve BAŞLANGICI
**
** YENİ AYIN HİLÂLİ :  Hicrî Kamerî 1434 yılı Rebîul-evvel ayı İctimâ' Vakti, her Kamerî aybaşında bir defa Güneş’in, Ay'ın ve Dünya’nın bir hizada bulunma anıdır. Bu ay İctimâ vakti, 11 Ocak 2013 Tarihinde Cuma günü saat 21:44’dedir. Rebî’ul-evvel ayının hilâli yarın 9:05’te Asya’nın doğusundan itibaren görülmeye başlayacaktır. Akşam, Güneş battıktan sonra Türkiye’den de görülebilecektir. Dolayısıyla 13 Ocak 2013 Tarihinde Pazar günü Rebî’ul-evvel ayının birinci günü olacaktır ( Türkiye Takvimi ).  
**
**
**  Hicrî-Kamerî 1434 yılı Rebiul-evvel ayı ictima'ı dün 11 Ocak  2013 tarihinde Cuma günü Türkiye saati ile 21:44'de idi.
   Ru'yet ise bugün (12 Ocak  2013 tarihinde Cumartesi günü) Türkiye saati ile 09:04'dedir.
   Hilâl'in Görüldüğü Yerler:  Büyük Okyanus’un orta kısmı ile Filipinler, Japonya, Endonezya ile Asya, Avrupa ve Afrika'nın güney kıyıları hariç tamamı.
    Hilâl; Türkiye, Almanya, Avusturya, Mısır, Arap yarım adasından da ilerleyen saatlerde görülebilecektir  ( Fazilet Takvimi  ).
**
**
 

ŞUBAT 2013

**  REBİUL-AHİR AYI İCTİMA’I, RU’YET ve BAŞLANGICI
**
** YENİ AYIN HİLÂLİ : Rebî’ul-âhır ayının hilâli, bugün (10 Şubat 2013 ) Tarihinde Türkiye saati ile 20:45'de ilk defa, Avrupa kıtasının ortasından itibâren görülmeye başlayacaktır.   ( Türkiye Takvimi ).
**
**
** Hicrî-Kamerî 1434 yılı Rebiul-Ahir  ayı ictima'ı bugün  10 Şubat 2013 tarihinde Pazar günü Türkiye saati ile 09:21'dedir.
 ** Ruyet ise bugün  10 Şubat 2013 tarihinde Pazar günü Türkiye saati ile 20:44'dedir.
    Hilâl'in Görüldüğü Yerler:  Atlas Okyanus’un orta ve kuzey kısmı ile Kuzey  Amerika kıtası ve Orta Amerika  Ülkeleri.. 
    Hilâl;  Türkiye, Almanya, Avusturya, Mısır,   Fas, Cezayir, Tunus ve Arap yarımadasından görülemeyecektir ( Fazilet Takvimi  ).
**
**

MART 2013

**    CEMÂZİYELEVVEL AYI İCTİMA’I, RU’YET ve BAŞLANGICI
 
** YENİ AYIN HİLÂLİ : Cemâzil-âhır Ayı’nın hilâli, bugün ( 12 Mart 2013 Tarihinde  Salı günü ) Türkiye saati ile 11:27'de ilk defa Asya kıtasının doğusundan itibâren görülmeye başlanacaktır.( Türkiye  Takvimi  ). 
 
**
** Hicrî Kamerî 1434 yılı Cemâziyel-evvel ayı içtima15 dün (11 Mart 2013 Pazartesi) Türkiye saati ile 21:52’de idi.
     Ru’yet yani hilâlin çıplak gözle görülmesi, ise bugün (12 Mart 2013 Salı) Türkiye saati ile 11:26’da.
    Hilâl in Görüldüğü Yerler: Filipinler'in kuzey sahilleri, Tayvan, Asya kıtasının orta ve doğu kesimi ve Avrupa kıtaları.
    Hilal; Türkiye, Almanya, Avusturya, Mısır, Fas, Cezayir, Tunus ve Arap yarımadasından da görülebilecektir.
    Hilâlin görüldüğü günü takip eden 13 Mart 2013  Çarşamba günü de Cemâziyel-evvel ayının 1'i olmaktadır.  ( Fazilet Takvimi  ).

 
 

NİSAN 2013

**  CEMÂZİYEL-ÂHİR AYI İCTİMA’I, RU’YET ve BAŞLANGICI
 
** YENİ AYIN HİLÂLİ :   Cemâzil-âhır Ayı’nın hilâli,   bu gece yarısından sonra ( 11 Nisan 2013 Tarihinde perşembe günü  ) Türkiye saati ile 04:48'de ilk defa Kuzey Amerika kıtasının doğusundan itibâren görülmeye başlanacaktır  ( Türkiye  Takvimi  Web Sitesi ).
**
** Hicrî Kamerî 1434 yılı Cemâziyelâhir ayı ictimâ‘ı bugün (10 Nisan 2013 Çarşamba) Türkiye saati ile 12.36’dadtr.
   Ru’yet ise yarın (11 Nisan Perşembe) günü Türkiye saati ile: 03.47’dedir.
   Hilâl'in Görüldüğü Yerler: Kuzey Amerika Kıtasının tamamı, büyük okyanusun orta ve kuzey kesimi, Endonezya Malezya, Japonya, Avustralya’nın kuzey eyaletleri, Japonya, Çin ve Hindistan.
   Hilal; Türkiye, Almanya, Avusturya, Mısır, Fas, Cezayir, Tunus ve Arap yarımadasından görülemeyecektir. ''
  Hilâlin görüldüğü günü takip eden (11 Nisan 2013  Perşembe) günü de Cemâziyelâhir ayının 1'i olmaktadır. ( Fazilet Takvimi  ).

 
**
**

MAYIS 2013

**
** RECEP AYI İCTİMA’I, RU’YET ve BAŞLANGICI
** 
** YENİ AYIN HİLÂLİ :  Recep ayının hilâli, bugün ( 10 Mayıs 2013 tarihinde ) Türkiye saati ile 20:39'da ilk defa Afrika kıtasının doğusundan itibaren görülmeye başlayacaktır ( Türkiye  Takvimi  Web Sitesi ). 
**
**
**  Hicrî Kamerî 1434 yılı Recep ayı ictimâ'ı bugün 10 Mayıs 2013 Tarihinde Cuma günü Türkiye saati ile 03:29’de.
  Ru’yet ise yine bugün (10 Mayıs Tarihinde Cuma günü) Türkiye saati ile 20.38’dedir.
  Hilâl'in Görüldüğü Yerler: İtalya’nın batısı, İspanya, Afrika kıtasının kuzey batı taraflarındaki adalar, Fas, Cezayir, Tunus, Atlas okyanusunun orta kesimi ile Amerika kıtasının kuzey ve güney uçları hariç tamamı.
   Hilâl; Türkiye, Almanya, Avusturya, Arap yarımadasından görülemeyecektir.
  Hilâl'in görüldüğü günü takip eden 11 Mayıs 2013 Cumartesi günü de Recep ayının 1’inci günü olmaktadır ( Fazilet Takvimi Web Sitesi ).

 
**
**

HAZİRAN 2013

**
**  ŞABAN AYI İCTİMA’I, RU’YET ve BAŞLANGICI 
**
** YENİ AYIN HİLÂLİ : Şa'bân ayının hilâli, bugün ( 09  Haziran 2013  tarihinde ) Türkiye saati ile 11:02'de ilk defa, Avustralya kıtasının doğusundan itibaren görülmeye başlayacaktır.  ( Türkiye Takvimi Web Sitesi ). 
**
** 
**  Hicrî-Kamerî 1424 yılı Şâban ayı ictima'ı yani Güneş, Ay ve Dünya’nın aynı hizada bir araya gelmeleri bugün (26 Eylül 2003 Tarihinde Cuma günü) Türkiye yaz saati ile 13:19’da. Ru'yet yani hilâlin görülmesi de yine, bugün Türkiye saati ile: 18:55’dedir.
    Hilâl’in Görüldüğü Yerler: Kıbrıs’ın güneyi, Afrika Kıtası’nın orta ve batısı, Güney Amerika Kıtası ve Kuzey Amerika Kıtası’nın Güneyi.
   Hilâlin görüldüğü günü tâkip eden 27 Eylül 2003 Tarihinde Cumartesi günü de Şâban ayının 1’inci günü olmaktadır ( Fazilet Takvimi ).

**
**

TEMMUZ 2013

** 
** RAMAZAN AYI İCTİMA’I, RU’YET ve BAŞLANGICI
*  Ramazan ayı İctimâ Vakti,  08 Temmuz 2013 tarihinde Pazartesi günü Türkiye saati ile 10:14’dedir.
* Yeni Ayın Hilâli : Ramazan ayının hilâli, 08 Temmuz 2013 tarihinde gece yarısından sonra Türkiye saati ile 02:26’da ilk defa Güney Amerika Kıtasının doğusundan itibâren görülmeye başlanacaktır  ( Türkiye Takvimi Web Sitesi ).
**
**
**  Hicrî Kamerî 1434 yılı Ramazan ayı ictimâ'ı 08 Temmuz 2013 tarihinde Pazartesi günü Türkiye saati ile 10:15’de’dir.
  Ru'yet ise 09 Temmuz 2013 tarihinde Salı Türkiye yaz saati ile 00:25’de. 
    Hilâl'in Görüldüğü Yerler:  Bolivya, Peru, Şili, Büyük Okyanusun orta ve güney kısımları San Felix adaları, Miteriosa adası, Fransız Polinezyası adaları, Cook adaları, Fiji adaları. 
    Hilâl; Türkiye, Almanya, Avusturya, Mısır, Fas, Cezayir, Tunus ve Arap yarım adasının orta ve kuzeyinden görülemeyecektir. Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere'den de görülemeyecektir. 
   Hilâlin görüldüğü günü takip eden 09 Temmuz 2013 tarihinde Salı günü de Ramazan ayının 1’inci günü olmaktadır ( Fazilet Takvimi Web Sitesi ). 
**
**
**

AĞUSTOS 2013

**
**   ŞEVVAL AYI İCTİMÂ’I, RU’YET ve BAŞLANGICI
   
 ** Yeni Ayın Hilâli :   Şevvâl ayının hilâli, bugün ( 07 Ağustos 2013 Tarihinde  )  Türkiye saati ile 14:16’da ilk defa, Avusturalya kıtasının batısından itibâren görülmeye başlayacaktır. ( Türkiye Takvimi Web Sitesi ). 
 
  
  
  * *  Hicrî Kamerî 1434 yılı Şevval ayı ictima‘ı yarın (07 Ağustos Çarşamba) Türkiye saati ile 00.51’de. 
   Ru’yet ise yine yarın (07 Ağustos Çarşamba) Türkiye yaz saati ile: 14.15’dedir. Hilâl in görüldüğü yerler: Hint Okyanu-su’nun orta ve güney kısmında Mauritus, Reunion, Tromelin Adası, Madagaskar, Komorolar Adaları, Glorioso, Aldabra Adaları, Juan de Nova adası, Afrika kıtasının güney ve orta kısmı, Mozambik, Malavi, Angola, Güney Afrika Cumhuriyeti, Atlas Okyanusu’nun güney ve orta kısmındaki adalar; Saint Helena adası, Ascention adası,
    Hilal; Türkiye, Almanya, Avusturya, Mısır, Fas, Cezayir, Tunus ve Arap yarım adasının orta ve kuzeyinden görülemeyecektir. Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere-’den de görülemeyecektir. Hilâlin görüldüğü günü takip eden 08 Ağustos Perşembe günü de Şevval ayının 1’i olmaktadır ( Fazilet Takvimi ).
  
    **  06 Ağustos 2013 Tarihinde Salı günü Greenwich saatiyle 21:51’de İçtimâ, 07 Ağustos 2013 Tarihinde Çarşamba günü Greenwich saatiyle 11:16’da Ru'yet olacak ve hilâl ilk defa Avustralya Kıtasının batısından itibaren görül-meye başlayacaktır.
    İçtima günü olan 06 Ağustos 2013 Tarihinde Çarşamba günü Ankara’da Ay Güneşten 36 dakika, Mekke’de ise 28 dakika önce batmaktadır. Güneş battığı anda hilâl Mekke’de 6° 11', Ankara’da 6° 22' ufkun altında bulunmaktadır. Bu sebeple hilâl Ankara ve Mekke’den görülmediği gibi içtima konumunda olduğu için dünyanın hiç bir yerinden görülememektedir.
    Ru'yet günü olan 07 Ağustos 2013 Tarihinde Çarşamba günü Ay Güneşten; Ankara’da 3 dakika önce, Mekke’de ise 11 dakika sonra batmakta ve Güneş battığı anda hilâl, Ankara’da 52' ufkun altında, Mekke’de 1° 49' ufkun üstünde bulunduğu halde her iki şehirde de görülme kriterleri sağlanamadığı için hilâl görülmeyecektir.
Şevval ayının ilk günü olan 08 Ağustos 2013 tarihinde Perşembe günü Ay Güneşten; Ankara’da 28 dakika, Mekke’de 49 dakika sonra batmakta ve Güneş battığı anda hilâl, Ankara’da 4° 34', Mekke’de ise 10° 24' ufkun üstünde bulun-maktadır. 
    08 Ağustos 2013 tarihinde Perşembe günü aynı zamanda Ramazan Bayramının 1. günü olacaktır." ( DİB. Web Sitesi ).

 
**
**
**

EYLÜL 2013

**  ZİL-KADE AYI İCTİMÂ’I, RU’YET ve BAŞLANGICI
 
  ** YENİ AYIN HİLÂLİ :   Zil-ka'de Ayı'nın hilâli, bugün (  06 Eylül 2013 tarihinde ) Türkiye saati ile 04:55'de ilk defâ, Güney Amerika kıtasının batısında Pasifik Okyanus'undan itibâren itibâren görülmeye başlanacaktır.  ( Türkiye Takvimi Web Sitesi ). 

 
  **  Hicrî Kamerî 1434 yılı Zilkade ayı ictima‘ı dün (05 Eylül Perşembe) Türkiye saati ile 14.37’de idi.
   Ru’yet ise bugün (06 Eylül Cuma) Türkiye saati ile 04.54’de.
   Hilâl in Görüldüğü Yerler: Büyük okyanusun güney batı kısmındaki adalardan; Pitcarin, Tahiti, Moorea, Cook Adaları, Fransız Polinezyası Adaları, Samua Adaları, Tonga ve Fiji Adası. İlerleyen saatlerde Yeni Zellenda, Avutralya ve Hint Okyanusunun güney kısmı.
   Hilal; Türkiye, Almanya, Avusturya, Mısır, Fas, Cezayir, Tunus ve Arap yarım adasının orta ve kuzeyinden görülemeyecektir.
   Hilâlin görüldüğü günü takip eden 7 Eylül Cumartesi günü de Zilkade ayının 1’i olmaktadır. ( Fazilet Takvimi )

 **
 **
 

EKİM 2013

** 1434  ZİL-HİCCE AYI İCTİMÂ’I, RU’YET ve BAŞLANGICI
 
** YENİ AYIN HİLÂLİ :   Zil-hicce ayının hilâli, bugün (  05 Ekim 2013 tarihinde ) Türkiye saati ile 18.39'da ilk defa, Hint Okyanus'un ortalarından itibâren görülmeye başlayacaktır ( Türkiye Takvimi Web Sitesi ). 
 
**  Hicrî Kamerî 1434 yılı Zilhicce ayı ictima‘ı yarın (5 Ekim Cumartesi) Türkiye saati ile 03.35’de.
   Ru’yet ise yine yarın (05 Ekim Cumartesi) Türkiye saati ile 17.39’da.
   Hilâl in Görüldüğü Yerler:  Atlas okyanusunun ortası, güney batısı, Afrika Kıtasının güney ve ortası kısmı. Güney Amerika kıtasının tamamı ile Fâlkiand Adaları.
   Hilal; Türkiye’nin kuzeyi hariç tamamından ve Mısır, Fas, Cezayir, Tunus ve Arap yarımadasından görülebilecektir.
   Almanya ve Avusturya’dan görülemeyecektir. Hilâlin görüldüğü günü takip eden 6 Ekim Pazar günü de ZHhicce ayının 1’i olmaktadır ( Fazilet Takvimi )
 
**
**

 KASIM 2013

**
**   1435  MUHARREM AYI İCTİMÂ’I, RU’YET ve BAŞLANGICI
**  YENİ AY'IN HİLÂLİ :  Muharrem ayının hilâli, bu gece yarısından sonra Türkiye saati ile 05:12'de ilk defa Amerika kıtasının batısında Pasifik Okyanusu'ndan itibaren görülmeye başlayacaktır. ( Türkiye Takvimi Web Sitesi ).  
 
 **  Muharrem ayı ru'yet ile yani ayın başlangıç hilalini görmekle başlar. Ru’yet ise 04 Kasım Pazartesi Türkiye saati ile 05.11’de
   Hilâlin görüldüğü günü takip eden 4 Kasım 2013 Pazartesi günü de Muharrem ayının 1’i olmaktadır
   Hicrî Kamerî 1435 yılı Muharrem ayı ictima‘ı yarın (03 Kasım 2013 Pazar) Türkiye saati ile 14.51’de.
   Hilâl’in Görüldüğü Yerler:  Güney Pasifik okyanusu adaları; Fiji, Tonga, Samoa adalarından başlayıp ilerleyen saatlerde Yeni Zelanda ve Avustralya.
   Hilal; Türkiye, Almanya, Avusturya, Mısır, Fas, Cezayir, Tunus ve Arap yarım adasından ilk saatlerde görülemeyecektir ( Fazilet Takvimi Web Sitesi ). 
  **
**
**

ARALIK 2013

* *   SAFER AYI İCTİMÂ’I, RU’YET ve BAŞLANGICI

  YENİ AYIN HİLÂLİ :   Safer ayının hilâli, bugün ( 03 Aralık 2013 - Salı ) Türkiye saati ile 14:51'de ilk defa Asya kıtasının güneyinden itibâren görülmeye başlanacaktır. Türkiye’den de, bu akşam görülebilecektir  ( Türkiye Takvimi Web Sitesi ). 

*
*
*  Hicrî Kamerî 1435 yılı Safer ayı ictima‘ı bugün (03 Aralık Salı) Türkiye saati ile 02:23’de.
    Ru’yet, ise yine bugün (03 Aralık Salı) Türkiye saati ile: 14.50’de.
   Hilâl’in Görüldüğü Yerler:  Hint okyanusunun kuzey batı kısmındaki adalar; Victoria adaları, Saint Denis, Mauritus, Madagaskar, Afrika kıtasının güney sahilleri hariç tamamı ile İran, Avrupa kıtasının kuzey kısmı hariç tamamı. 
   Hilal; Türkiye, Almanya, Avusturya, Mısır, Fas, Cezayir, Tunus ve Arap yarımadasından görülebilecektir.
   Hilâlin görüldüğü günü takip eden 04 Aralık  2013  Çarşamba günü de Safer ayının 1’i olmaktadır ( Fazilet Takvimi  ). 
 
**
** 
    MEHAZLAR :
 
   ** Fazilet Takvimi.
   ** Diyanet Takvimi
   ** Türkiye Takvimi
   **
   **
   **
   
 

*** *** ***

*** ALTUNTOP.NET -- Abdülhakim ALTUNTOP

TelePhone & WhatsApp :

+90 535 390 1972

E-Mail :

altuntopnet@gmail.com

Adress :

BUCA / İZMİR