Abdülhakim ALTUNTOP - RAMAZAN ve ŞEVVAL HİLALLERİNİN GÖZÜKME ZAMANLARI

2015 - RAMAZAN ve ŞEVVAL HİLALLERİNİN GÖZÜKME ZAMANLARI

2015 - RAMAZAN ve ŞEVVAL HİLALLERİNİN GÖZÜKME ZAMANLARI

OCAK 2015

**  REBİUL-AHİR  AYI İCTİMA’I, RU’YET ve BAŞLANGICI
** 
** İctimâ Vakti, Bu ay İctimâ vakti, 20 Ocak 2015 Tarihinde Salı günü saat 15:14’dedir.  
 ** Yeni Ayın Hilâli : Rebî'ul-âhir ayının hilâli, bu gece (21 Ocak 2015 Tarihinde) yarısından sonra Türkiye saati ile 02:28'de ilk defa, Amerika kıtasının doğusundan itibaren görülmeye başlayacaktır. Dolayısıyla 22 Ocak 2015 Tarihinde Perşembe günü, yani yarın Rebî'ul-âhır ayının birinci günüdür ( Türkiye Takvimi ).
 
 
  * Hicrî Kamerî 1436 yılı Rebîulâhir ayı ictimâ'ı (20 Ocak 2015 tarihinde) Salı günü Türkiye saati ile 15:14’de.
   Ru'yet, ise (21 Ocak 2015 tarihinde Çarşamba Günü ) Türkiye saati ile: 02:27’dedir.
   Hilâl’in Görüldüğü Yerler: Büyük Okyanus’un orta ve kuzey kısmı ile Alaska’nın güneyi, San Francisco, California, Güney Kore, Japonya, Rusya, Hawai Adası.
   Hilal; Türkiye, Almanya, Avusturya, Mısır, Fas, Cezayir, Tunus ve Arap yarımadasından görülemeyecektir.
    Hilâlin görüldüğü günü takip eden 22 Ocak 2015 Tarihinde Perşembe günü de Rebîulâhir ayının 1’idir ( Fazilet Takvimi Web Sitesi ).
**
**
**
 

ŞUBAT 2015

**  CEMÂZİL-EVVEL  AYI İCTİMA’I, RU’YET ve BAŞLANGICI
**
**  YENİ AY'IN HİLÂLİ :  Cemâzil-evvel ayının hilâli, bugün  ( 19 ŞUBAT 2015 ) Türkiye saati ile 14.25'de ilk defa, Asya kıtasının doğusundan itibâren görülmeye başlanacaktır ( Türkiye Takvimi ).
**
**
** Hicrî Kamerî 1436 yılı Cemâziyel-evvel ayı içtima'ı (19 Şubat 2015) Perşembe günü Türkiye saati ile 01:47’de ;
Ru’yet, ise (19 Şubat Perşembe) Türkiye saati ile: 14:24’dedir.
     Hilâl’in Görüldüğü Yerler:  Güney Amerika Kıtası, Grönland’ın güneyi, Senegal. Gana, Mali, Nijer, Dominik Cumhuriyeti, Atlantik Okyanusu’nun orta kesimleri,     Türkiye, Almanya, Avusturya, Mısır, Fas, Cezayir, Tunus, Arap yarımadasından; Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere.
    Hilâlin görüldüğü günü takip eden 20 Şubat 2015  Cuma günü de Cemâziyelevvel ayının 1. günüdür. ( Fazilet Takvimi ).
**
**
 

MART 2015

** CEMAZİYEL-AHİR AYI  İCTİMÂ’I, RU’YET ve BAŞLANGICI
**
**   YENİ AY'IN HİLÂLİ : Cemâzil-âhır ayının hilâli, bu gece (20 Mart 2015) yarısından sonra (21 Mart 2015 tarihinde) Türkiye saati ile 01:12'de ilk defa, Atlas Okyanusu’nun ve ortasından itibâren görülmeye başlanacaktır ( Türkiye Takvimi Web Sitesi ). 
 
   **  Hicrî Kamerî 1436 yılı Cemâziyelâhir ayı ictima‘ı (20 Mart 2015 tarihinde) Cuma günü Türkiye saati ile 11:36’dadır.
    Ru'yet, ise (21 Mart Cumartesi) Türkiye saati ile 01:11’dedir.
     Hilâl’in Görüldüğü Yerler: Büyük Okyanus’un orta ve kuzeyi, ABD, Alaska, Kanada’nın Güney ve Batı kısımları, Meksika, Hawaii, Clipperton Adası.
    Hilâl; Türkiye, Almanya, Avusturya, Mısır, Fas, Cezayir, Tunus ve Arap yarımadasından görülemeyecektir.
     Hilâl’in görüldüğü günü takip eden 21 Mart 2015 tarihinde Cumartesi günü de Cemâziyelâhir ayının 1’idir. ( Fazilet Takvimi Web Sitesi ).
**
**
**
 

NİSAN 2015

**
** RECEP AYI  İCTİMÂ’I, RU’YET ve BAŞLANGICI
**
**  YENİ AY'IN HİLÂLİ : Receb ayının hilâli, bugün ( 19 Nisan 2015 ) Türkiye saati ile 11:21'de ilk defa, Avustralya kıtasının doğusundan itibaren görül meye başlayacaktır.  ( Türkiye Takvimi ).
**
**
** Hicrî Kamerî 1436 yılı Recep ayı ictimâ‘ı 18 Nisan Cumartesi günü Türkiye yaz saati ile 21.57’dir.
    Ru’yet, ise 19 Nisan Pazar Türkiye saati ile 11:20’dir,
    Hilâl’in Görüldüğü Yerler: Avustralya kıtasının kuzey batısı, Hint Okyanusu’nun orta kısımları, Afrika Kıtası’nın doğusu, Çin, Sri Lanka, Hindistan, Pakistan, Afganistan.
    Hilâl ilerleyen saatlerde; Türkiye, Almanya, Avusturya, Mısır, Fas, Cezayir, Tunus ve Arap yarımadasından görülebilecektir.
   Hilâl’in görüldüğü günü takip eden 20 Nisan Pazartesi günü de Recep ayının 1. günüdür ( Fazilet Takvimi Web Sitesi ).
**
**
 

MAYIS 2015

**
**   ŞABAN AYI  İCTİMÂ’I, RU’YET ve BAŞLANGICI
**
**  YENİ AY'IN HİLÂLİ :  ŞA'bân ayının hilâli, bugün (  18 Mayıs  2015 ) Türkiye saati ile 19.42'de ilk defa, Afrika kıtasının doğusundan itibaren görülmeye başlayacaktır.  ( Türkiye Takvimi ).
**
**
** Hicrî Kamerî 1436 yılı Şâban ayı lctima‘1 (18 Mayıs  Pazartesi) günü Türkiye yaz saati ile 07.13’dedir.
    Ru’yet, ise (18 Mayıs Pazartesi) Türkiye saati ile  19:41’dedir.
  Hilâl’in Görüldüğü Yerler: Güney Amerika kıtasının tamamı, Atlas Okyanusu’nun orta ve güney kısımları ile Brezilya, Arjantin, Peru, Şili, Senegal, Gine, Fildişi Sahili,
  Hilâl; Türkiye, Almanya, Avusturya, Mısır, Fas, Cezayir, Tunus ve Arap yarımadasından görülemeyecektir.
   Hilâlin görüldüğü günü takip eden 19 Mayıs Salı Şâban ayının 1. günüdür  ( Fazilet Takvimi Web Sitesi ).
**
**
**
 

 HAZİRAN 2015

**
** RAMAZAN AYI  İCTİMÂ’I, RU’YET ve BAŞLANGICI
**
**  Ramazan ayı ictima'ı (16 Haziran 2015 Tarihinde) Türkiye yaz saati ile 17:05’dedir.
** Yeni Ayın Hilâli : Ramazan ayının hilâli, bu gece yarısından sonra (18 Haziran 2015 Tarihinde) Türkiye saati ile 05:12’de ilk defa Büyük Okyanus'un ortasından itibâren görülmeye başlanacaktır ( Türkiye Takvimi Web Sitesi ).
**
**
**
   **   Hicrî Kamerî 1436 yılı Ramazan ayı ictima'ı (16 Haziran 2015 Tarihinde Salı günü) Türkiye yaz saati ile 17:05’dedir.
  Ru'yet, ise (17 Haziran 2015 Tarihinde Çarşamba) Türkiye saati ile 05:12’dedir.
   Hilâl'in Görüldüğü Yerler; Büyük Okyanus’un güney kısımları, Avustralya kıtasının tamamı, Hint Okyanusu, Güney Afrika, Zambia, Malavi, Madagascar, Vietnam, Tayland, Myanmar.
* Hilâl; Türkiye, Mısır, Cezayir, Tunus, Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere’den de ilerleyen saatlerde görülebilecektir ( Fazilet Takvimi Web Sitesi ).
**
**
** 16 Haziran 2015 tarihinde Salı günü Greenwich saatiyle 14:05’de İÇTİMÂ, 17 Haziran 2015 tarihinde Çarşamba günü Greenwich saatiyle 02:12’de RU'YET olacak ve hilâl ilk defa Büyük Okyanus’un ortasından iti-baren görülmeye başlayacaktır.
** İÇTİMA günü olan 16 Haziran 2015 tarihinde Salı günü Ay Güneşten Ankara’da 19 dakika önce, Mekke’de ise 9 dakika önce batmakta ve Güneş battığı anda hilâl Mekke’de 1° 48′, Ankara’da ise 3° 03′ ufkun altında bulun-duğu için, hilâl görülebilirlik kriterlerine uymadığından Ankara ve Mekke’den görülemeyecektir.
** Ru’yet günü olan 17 Haziran 2015 tarihinde Çarşamba günü Ay Güneş-ten; Ankara’da 33 dakika, Mekke’de 44 dakika sonra batmakta ve Güneş battığı anda hilâl, Ankara’da 4° 56′, Mekke’de 8° 36′ ufkun üstünde bulunmaktadır. Hilâl görülebilirlik kriterleri sağlandığı için, Mekke’den hilâl görülebilecek; fakat Ankara’dan görülemeyecektir.
** Ramazan ayının birinci günü olan 18 Haziran 2015 tarihinde Perşembe günü Ay Güneş’ten Ankara’da 1 saat 19 dakika, Mekke’de 1 saat 24 dakika sonra batmakta ve Güneş battığı anda hilâl Ankara’da 13° 14′, Mekke’de 15° 40′ ufkun üstünde bulunacaktır ( HİTAM Web Sitesi ; DİB. Web Sitesi ). 
**
**
 

 TEMMUZ 2015

**
**  ŞEVVAL AYI  İCTİMÂ’I, RU’YET ve BAŞLANGICI
**
** Ramazan ayının İctimâ Vakti, 30 Temmuz 2011 tarihinde Türkiye saatine göre 21:40’dır. 
** Yeni Ayın Hilâli : Şevval ayı ictima' Saati : 14:25 – Şevvâl Ayının hilâli, bugün (16 Temmuz 2015 tarihinde) Türkiye saati ile 18:01’de ilk defa, Hint Okyanusu'ndan itibâren görülmeye başlanacaktır ( Türkiye Takvimi ). 
**
**
** Hicrî Kamerî 1436 yılı Şevval ayı ictima'ı (16 Temmuz 2015 Tarihinde Perşembe günü) Türkiye yaz saati ile 04:24’dir. 
  Ru’yet, ise (16 Temmuz 2015 Tarihinde Perşembe günü) Türkiye saati ile 18:00’dir.
 Hilâl’in Görüldüğü Yerler: Atlas Okyanusu’nun güneyi, Güney Amerika Kıtasının tamamı, Güney Afrika, Angola, Zambia, Saint Helena Adası,
  Hilâl; Türkiye, Almanya, Avusturya, Mısır, Fas, Cezayir, Tunus ve Arap yarım adasından görülemeyecektir. Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere’den de görülemeyecektir.
  Hilâl’in görüldüğü günü takip eden 17 Temmuz 2015 Tarihinde Cuma günü de Şevval ayının 1. günüdür ( Fazilet Takvimi Web Sitesi ).
**
** 
 

AĞUSTOS 2015

**
**  ZİLKADE AYI  İCTİMÂ’I, RU’YET ve BAŞLANGICI
**
**  YENİ AY'IN HİLÂLİ : Zil-ka'de Ayı'nın hilâli, bugün ( 15 Ağustos 2015 )  Türkiye saati ile 10:08'de ilk defâ, Avusturalya kıtasının doğusundan itibâren itibâren görülmeye başlanacaktır.  ( Türkiye Takvimi ).
**
**
** Hicrî Kamerî 1436 yılı Zilkâde ayı ictima'ı 14 Ağustos Cuma günü Türkiye yaz saati ile 17.53’dedir.
   Ru’yet, ise 15 Ağustos Cumartesi Türkiye saati ile 10.07’dedir.n
  Hilâl’in Görüldüğü Yerler: Avustralya Kıtası, Afrika kıtasının güney ve orta kısmı, Hint Okyanusunun Orta kısımları, Madagaskar, Endonezya, PapuaYeni Gine, Antarktika’nın kuzey sahilleri;
   Hilâl, Türkiye, Almanya, Avusturya, Mısır, Fas, Cezayir, Tunus ve Arap yarımadasından görülemeyecektir.
   Hilâlin görüldüğü günü takip eden 16 Ağustos Pazar Zilkâde ayının 1. günüdür ( Fazilet Takvimi ).
**
**  
**
**
 

EYLÜL 2015

**
**    ZİLHİCCE AYI  İCTİMÂ’I, RU’YET ve BAŞLANGICI
**
**  YENİ AY'IN HİLÂLİ :  Zil-hicce ayı'nın hilâli,  ( 14 Eylülü - 15 Eylüle bağlayan )   bu gece yarısından sonra Türkiye saati ile 03.25'de ilk defâ, Güney Amerika kıtasının doğusundan itibâren görülmeye başlayacaktır.( Türkiye Takvimi ).
**
**
** Hicrî Kamerî 1436 yılı Zilhicce ayı içtima ı (13 Eylül Pazar) günü Türkiye yaz saati ile 09:41 dir.
    Ru’yet, ise (14 Eylül Pazartesi) Türkiye saati ile  03:25’dedir.
    Hilâl’in Görüldüğü Yerler: Avustralya Kıtasının tamamı, Büyük Okyanus’un orta ve güney kısımları, Endonezya. Filipinler, Güney Pasifik Okyanus adaları; Galapagos. Santa Clara, Robenson Crouse, Alajendro Klekirik, Clipperton, Cook, Havvai, Kiribati. I
    Hilal; Türkiye, Mısır, Fas, Cezayir, Tunus ve Arap yarımadasından, Almanya ve Avusturya’dan görülemeyecektir. Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere’den de görülemeyecektir.
    Hilâl’in görüldüğü günü takip eden 15 Eylül Salı Zilhicce ayının 1. günüdür ( Fazilet Takvimi Web Sitesi ).
**
**
**
**
 

EKİM 2015

**
** 1437  MUHARREM  AYI  İCTİMÂ’I, RU’YET ve BAŞLANGICI
**
   * Muharrem ayı ictimâ'ı 15 Ekim 2015 Tarihinde Türkiye saati ile 03:06’dır. Yeni Ayın Hilâli : Muharrem ayının hilâli, bugün (15 Ekim 2015 Tarihinde Salı günü ) Türkiye saati ile 19:58'de ilk defa, Afrika kıtasının doğusundan itibaren görülmeye başlayacaktır ( Türkiye Takvimi Web Sitesi ).
**
**
**
** Hicrî Kamerî 1437 yılı Muharrem ayı ictimâ‘ı (13 Ekim 2015 tarihinde  Salı) günü Türkiye yaz saati ile 03:06’dır.
     Ru’yet, ise (13 Ekim Salı ) Türkiye saati ile 19:57’dir.
   Hilâl’in Görüldüğü Yerler: Güney Amerika Kıtasının tamamı, Atlas Okyanusu’nun orta kısmı, Senegal, Mali, Fildişi Sahilleri, Dominik Cumhuriyeti, Uruguay, Paraguay, Arjantin, Haiti, Jamaika, Küba,
   Hilâl, Türkiye, Almanya, Avusturya ve Arap yarım adasından görülemeyecektir.
   Hilâl’in görüldüğü günü takip eden 14 Ekim Çarşamba Muharrem ayının 1. günüdür ( Fazilet Takvimi Web Sitesi ).
**
**
 

KASIM 2015

**
** SAFER  AYI  İCTİMÂ’I, RU’YET ve BAŞLANGICI
**
** YENİ AY'IN HİLÂLİ :  Safer Ayı’nın hilâli, bugün ( 12 Kasım 2015 tarihinde ) Türkiye saati ile 10:13'de ilk defa, Asya kıtasının doğusundan itibâren görülmeye başlanacaktır ( Türkiye Takvimi Web Sitesi ).
**
**
 
** Hicrî Kamerî 1437 yılı Safer ayı içtimâ'i (11 Kasım Çarşamba) günü Türkiye saati ile 19:47’dir.
   Ru’yet, ise (12 Kasım Perşembe ) Türkiye saati ile 10.13’dür.
     Hilâl'in Görüldüğü Yerler: Afrika kıtasının tamamı, Hint Okyanusu’nun orta ve kuzey kışımı, Etiyopya, Soman. Çad, Endonezya, Hindistan, Pakistan, Tayland, Myanmar.
    Hilâl; Türkiye, Almanya, Avusturya, Mısır, Fas, Cezayir, Tunus ve Arap yarımadasından görülebilecektir. Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere den de görülebilecektir.
   Hilâl’in görüldüğü günü takip eden 13 Kasım Cuma Safer ayının 1. günüdür ( Fazilet Takvimi Web Sitesi ).
**
**

ARALIK 2015

**
** REBİUL-EVVEL  AYI  İCTİMÂ’I, RU’YET ve BAŞLANGICI
**
**  İçtimâ Vakti :  Bugün (11 Aralık 2015 Cuma) saat: 12:30’dadır.  
    Yeni Ayın Hilâli : Rebî'ul-evvel aynın hilali, bugün (11 Aralık 2015 Cuma) Türkiye saati ile 01:06'da ilk defa, Atlas Okyanusun ortalarından itibaren görülmeye başlayacaktır ( Türkiye Takvimi Web Sitesi ).
**
**
**
 **   Hicrî Kamerî 1437 yılı Rebîulevvel ayı ictima‘ı (11 Aralık 2015 Cuma) günü Türkiye saati ile 12:30’dur.
     Ru’yet, ise (12 Aralık 2015  Cumartesi) Türkiye saati ile 01:05’dedir.
    Hilâl'in Görüldüğü Yerler: Büyük Okyanusun orta kısmı ile Kuzey Amerika kıtasının batısı, Meksika, Kaliforniya, San Francisco, Japonya, Güney Kore, Kuzey Kore.
   ** Hilal; Türkiye, Almanya, Avusturya, Mısır, Fas, Cezayir, Tunus ve Arap yarımadasından görülemeyecektir.
   ** Hilâl’in görüldüğü günü takip eden 12 Aralık 2015 Cumartesi Rebîulevvel ayının 1. günüdür ( Fazilet Takvimi ).
**
**
**
    MEHAZLAR :
  
   ** Fazilet Takvimi.
   ** Diyanet Takvimi
   ** Türkiye Takvimi
   **
   **
   **
   **
   **
   **

*** *** ***

*** ALTUNTOP.NET -- Abdülhakim ALTUNTOP

TelePhone & WhatsApp :

+90 535 390 1972

E-Mail :

altuntopnet@gmail.com

Adress :

BUCA / İZMİR