Abdülhakim ALTUNTOP - RAMAZAN ve ŞEVVAL HİLALLERİNİN GÖZÜKME ZAMANLARI

2000 - RAMAZAN ve ŞEVVAL AYI İCTİMÂ’I, RU’YET VE BAŞLANGICI

OCAK 2000

 
ŞEVVAL AYI İCTİMÂ’I, RU’YET VE BAŞLANGICI
  
  * Şevvâl ayının İçtima vakti: 06 Ocak 2000 Tarihinde saat 08:02’dir.
  Yeni Ayın Hilâli : Şevvâl Ayının hilâli, bugün (Miladî 07 Ocak 2000 Tarihinde Cuma günü) Türkiye saati ile 13:5’de ilk defa Hindistan'dan itibâren görülmeye başlanacaktır. Türkiye’den de, bu akşam görülebilecektir ( Türkiye Takvimi Web Sitesi ).
    **
    ** 06 Ocak 2000 Tarihinde Perşembe günü Greenwich saatiyle 18:15 (Türkiye saatiyle 20:15, Suudî Arabistan saatiyle 21:15)’de İctimâ, 07 Aralık Cuma günü Greenwich saatiyle 11:45 (Türkiye saatiyle 13:45, Suudî Arabistan saatiyle 14:45)’de Ru'yet olacak ve hilâl ilk defa Endonezya’nın batısından itibaren görülmeye başlayacaktır.
   Şevval ayının İctimâsı
06 Ocak 2000, Ru'yeti ise 07 Ocak 2000 gibi ayrı-ayrı günlere (yani farklı günlere) rastladığı için; İctimâyı esas alıp İctimâyı takip eden günü Kamerî aybaşı kabul eden bazı İslâm ülkelerinde Şevval ayına dolayısıyla Ramazan Bayramına 07 Ocak 2000 Tarihinde Cuma günü, Peygamberimizin Hadis-i mucibince; Ru'yeti takip eden günü Kamerî aybaşı olarak kabul eden Türkiye gibi bir kısım İslâm İslam ülkeleri de Şevval ayına dolayısıyla Ramazan Bayramına 07 Ocak 2000 Tarihinde Cuma günü;  Ru'yeti takip eden günü Kamerî aybaşı olarak kabul eden Türkiye gibi İslam ülkeleri Şevval ayına 08 Ocak 2000 Tarihinde Cumartesi günü başlayacaklardır.
   
İctimâ günü olan 06 Ocak 2000 tarihinde Perşembe günü Ay, Güneş'den; Mekke’de 09 dk. Ankara’da 06 dk. önce batmakta ve Güneş battığı anda hilâl; Mekke’de 1° 51dk., Ankara’da 1° 21dk. Ufkun altında bulunduğundan  kesinlikle görülememektedir. Hilalin görülememesine rağmen, yukarıda ifade edildiği gibi ictimayı esas alan ülkeler hilâl görmüş gibi 07 Ocak 2000 Tarihinde Cuma günü Bayram yapacaklardır. 
    Ru'yetin günü olan 07 Ocak 2000 Tarihinde Cuma günü Ay Güneş'den, Mekke’de ve Ankara’da 44 dk. sonra batmakta ve Güneş battığı anda hilâl, Mekke’de 7
° 30dk., Ankara’da 6° 11 dk. Ufkun üstünde bulunduğundan o saatde Ay'ın parlaklığı Güneşin ışınlarından daha kuvvetli olduğu için hilâl net olarak görülecekdir. Dünya'da ilk defa Endonezya’nın batısından itibaren batıya doğru Güneş battıktan sonra batı ufku açık olan yerlerde net olarak görülmeye başlayacak ve 08 Ocak 2000 Tarihinde Cumartesi günü Şevval ayının dolayısıyla Ramazan Bayramının 1. günü olacaktır ( Diyanet Takvimi )

  **
  **
  **

ŞUBAT 2000

 
 ZİL-KADE AYI İCTİMÂ’I, RU’YET VE BAŞLANGICI
 
   ** Yeni Ayın Hilâli : Zil-ka'de Ayı'nın hilâli, bugün ( 06 ŞUBAT  2000 Tarihinde PAZAR ) Türkiye saati ile 07.29'da, ilk defâ, Pasifik Okyanusu'nun batısından itibâren itibâren görülmeye başlanacaktır. Türkiye’den de, bu akşam görülebilecektir. ( Türkiye Takvimi Web Sitesi ).
**
**
**
**

MART 2000

 
 ZİL-HİCCE AYI İCTİMÂ’I, RU’YET VE BAŞLANGICI
 
    **  Yeni Ayın Hilâli :  Zil-hicce Ayı'nın hilâli, bugün (  06 MART 2000 Tarihinde ) Türkiye saati ile 19.05'de, ilk defâ, Afrika'nın batısından itibâren görülmeye başlanacaktır. Türkiye’den ise, yarın akşam görülebilecektir. ( Türkiye Takvimi Web Sitesi ).
**
**
**

NİSAN 2000

 
 MUHARREM AYI İCTİMÂ’I, RU’YET VE BAŞLANGICI
 
  ** Yeni Ayın Hilâli :  Muharrem Ayı'nın hilâli, bugün (  05 NİSAN 2000 Tarihinde) Türkiye saati ile 08.53'de ilk defa Avustralya'nın doğusundan itibâren görülmeye başlanacaktır. Türkiye’den ise, yarın akşam görülebilecektir. ( Türkiye Takvimi Web Sitesi ).
**
**
** 

MAYIS

 
 SAFER AYI İCTİMÂ’I, RU’YET VE BAŞLANGICI
 
   ** Yeni Ayın Hilâli :: Safer Ayı'nın hilâli, bugün  (  04 MAYIS  2000 Tarihinde) Türkiye saati ile 18.44'de ilk defa Güney Afrika'nın doğusundan itibâren görülmeye başlanacaktır. Türkiye’den ise, yarın akşam görülebilecektir. ( Türkiye Takvimi Web Sitesi ).
** 
**
** 

HAZİRAN 2000

 
REBİUL-EVVEL AYI İCTİMÂ’I, RU’YET VE BAŞLANGICI
 
   **  Yeni Ayın Hilâli :  Rebî’ul-evvel Ayı'nın hilâli, bugün   ( 03 Haziran  2000 Tarihinde )  Türkiye saati ile 11.48'de ilk defa, Orta Amerika'nın batısındaki Pasifik Okyanusu’ndan itibâren görülmeye başlanacaktır. Türkiye’den ise, yarın akşam görülebilecektir. ( Türkiye Takvimi Web Sitesi ).
  **
  **
   **   02 Haziran 2000 Tarihinde Cuma günü Greenwich saatiyle 12:15 (Türkiye saatiyle 14:15, Suudî Arabistan saatiyle 15:15)’de İÇTİMÂ', 03 Haziran 2000 Tarihinde Cumartesi günü Greenwich saatiyle 00:45 (Türkiye saatiyle 02:45, Suudî Arabistan saatiyle 03:45)’de RU'YET olacak ve hilâl ilk defa  Büyük Okyanus'da Güney Amerika'nın batısından itibaren görülmeye başlayacaktır.
   Bu yıl Rebî'ulevvel ayının İÇTİMÂSI', 02 Haziran , RU'YETİ ise 03 Haziran gibi ayrı ayrı günlere (yani farklı günlere) rastladığı için, İctimâyı esas alıp İctimâyı takip eden günü Kamerî aybaşı kabul eden bazı İslâm ülkelerinde Rebî'ulevvel ayına bir gün önce 03 Haziran 2000 tarihinde cumartesi günü, Peygamberimizin Hadis-i mucibince; Ru'yeti takip eden günü Kamerî aybaşı olarak kabul eden Türkiye gibi bir kısım İslâm İslam ülkeleri de Rebî'ulevvel ayına 04 Haziran 2000 Tarihinde Pazar günü başlayacaklardır.
   İctimâ günü olan 02 Haziran 2000 tarihinde Cuma günü Ay, Güneşten; Mekke’de 1 dk. Ankara’da 4 dk. önce batmakta ve Güneş battığı anda hilal; Mekke’de 0° 09 dk. Ankara’da 0° 53 dk. Ufkun altında bulunduğundan dolayı hilâl kesinlikle görülememektedir. Hilâlin görülememesine rağmen yukarıda ifade edildiği gibi 02 Haziran 2000 tarihinde hilâl görülmüş gibi İctimâyı esas alan ülkeler 03 Haziran 2000 Tarihinde Cumartesi günü Rebî'ulevvel ayına başlayacaktır.
   Ru'yet’in günü olan 03 Haziran 2000 Tarihinde cumartesi günü Ay Güneşten; Mekke’de 67 dakika, Ankara’da 66 dk. Sonra hilâl batmakta ve Güneş battığı anda hilâl, Mekke'de 13° 16 dk. Ankara’da 10° 25 dk. Ufkun üstünde bulunduğundan o saatte Ay'ın parlaklığı Güneşin ışınlarından daha kuvvetli olduğu için net olarak görülebilmektedir. Dünyada ilk defa büyük Okyanus'da Güney Amerika'nın batısından itibaren batıya doğru Güneş battıktan sonra batı ufku açık olan yerlerde Hilâl görülmeye başlayacak ve 04 Haziran 2000 Tarihinde Pazar günü Rebî'ulevvel ayının 1. günü günü olacaktır...  ( Diyanet Takvimi ). 

**
**
**

TEMMUZ

 
 REBİUL-AHİR AYI İCTİMÂ’I, RU’YET VE BAŞLANGICI
 
    ** Yeni Ayın Hilâli :  Rebî’ul-âhır Ayı'nın hilâli, bugün ( 02 Temmuz  2000 Tarihinde ) Türkiye saati ile 11.48'de ilk defa Endonezya ve Avustralya'nın batısından itibâren görülmeye başlanacaktır. Türkiye’den de, bu akşam görülebilecektir. ( Türkiye Takvimi Web Sitesi ).
 **
**
**
**
   **  01 Temmuz 2000 Tarihinde Cumartesi günü Greenwich saatiyle 19:21 (Türkiye saatiyle 21:21, Suudî Arabistan saatiyle 22:21)’de İÇTİMÂ', 02 Temmuz 2000 Tarihinde pazar günü Greenwich saatiyle 08:48 (Türkiye saatiyle 10:48, Suudî Arabistan saatiyle 11:48)’de RU'YET olacak ve hilâl ilk defa  Endonezya'nın doğusundan itibaren görülmeye başlayacaktır.
   Bu yıl Rebî'ulahir ayının İÇTİMÂSI', 01 Temmuz , RU'YETİ ise 02 Temmuz  gibi ayrı ayrı günlere (yani farklı günlere) rastladığı için, İctimâyı esas alıp İctimâyı takip eden günü Kamerî aybaşı kabul eden bazı İslâm ülkelerinde  Rebî'ulahir ayının  02 Temmuz   2000 tarihinde pazar günü, Peygamberimizin Hadis-i mucibince; Ru'yeti takip eden günü Kamerî aybaşı olarak kabul eden Türkiye gibi bir kısım İslâm İslam ülkeleri de Rebî'ulevvel ayına 03 Temmuz 2000 Tarihinde Pazartesi günü başlayacaklardır.
   İctimâ günü olan 01 Temmuz 2000 tarihinde Cumartesi günü Ay, Güneşten; Mekke’de 1 dk. Ankara’da 4 dk. önce batmakta ve Güneş battığı anda hilal; Mekke’de 0° 09 dk. Ankara’da 0° 53 dk. Ufkun altında bulunduğundan dolayı hilâl kesinlikle görülememektedir. Hilâlin görülememesine rağmen yukarıda ifade edildiği gibi 02 Haziran 2000 tarihinde hilâl görülmüş gibi İctimâyı esas alan ülkeler 02 Temmuz  2000 Tarihinde pazar  günü Rebî'ulahir  ayına başlayacaktır.
   Ru'yet’in günü olan 02  Temmuz  2000 Tarihinde pazar günü Ay Güneşten; Mekke’de 47 dakika, Ankara’da 45 dk. Sonra hilâl batmakta ve Güneş battığı anda hilâl, Mekke'de 9° 02 dk. Ankara’da 6° 43 dk. Ufkun üstünde bulunduğundan  o saatte Ay'ın parlaklığı Güneşin ışınlarından daha kuvvetli olduğu için net olarak görülebilmektedir. Dünyada ilk defa  Endonezya'nın doğusundan  itibaren batıya doğru Güneş battıktan sonra batı ufku açık olan yerlerde Hilâl görülmeye başlayacak ve 03 Temmuz 2000 Tarihinde Pazartesi günü  Rebî'ulahir ayının 1. günü günü olacaktır...  ( Diyanet Takvimi ). 
**
**
** 
 
 CEMAZİL-EVVEL AYI İCTİMÂ’I, RU’YET VE BAŞLANGICI
 
    ** Yeni Ayın Hilâli :  Cemâzil-evvel Ayı'nın hilâli, bugün ( 31 Temmuz  2000 Tarihinde ) Türkiye saati ile 18.40'da ilk defa Arabistan ve Afrika'nın doğusundan itibaren görülmeye başlanacaktır. Türkiye’den ise, yarın akşam görülebilecektir.
**
**
**
   ** 31 Temmuz 2000 Tarihinde Pazartesi günü Greenwich saatiyle 02:26 (Türkiye saatiyle 04:26, Suudi Arabistan saatiyle 05:26)’de İÇTİMÂ, aynı gün Greenwich saatiyle 15:40  (Türkiye saatiyle 17:40, Suudi Arabistan saatiyle 18:40)’da RU'YET olacak ve hilâl ilk defa Güneybatı Anadolu, Suudi Arabistan ve Afrika'nın doğusundan itibaren görülmeye başlayacaktır.
   * Cemaziyel-evvel ayının  İCTİMA'sı   ile RU'YETi 31 Temmuz 2000 Tarihinde Pazartesi gününe (yani aynı güne) rastladığı için İctimâyı esas alıp İctimâyı takip eden günü Kamerî aybaşı kabul eden bazı İslâm ülkeleri ile Peygamberimizin Hadis-i mucibince; Ru'yeti takip eden günü Kamerî aybaşı olarak kabul eden Türkiye gibi İslam ülkeleri Recep ayına 01 Ağustos 2000 tarihinde Salı günü başlayacaklardır. 
   * İctimâ ve Ru'yet günü olan 31 Temmuz 2000 Tarihinde Pazartesi günü Ay, Güneşten;  Ankara’da 31 dk. sonra batmasına ve güneş battığı anda hilal; Ankara’da 4o 35 dk. Ufkun üstünde bulunmasına rağmen , o saatte Güneş'in ışınlarının parlaklığından dolayı bu bölgede hilal hiç görülemezken, Mekke’de ise güneş battıktan 31 dk. sonra  Ay battığından ve  güneş battığı  anda hilal  5o 47 dk.   Ufkun üstünde   bulunduğundan net olarak görülebilmektedir. Dünya'da ilk defa  Güneybatı Anadolu, Suudi Arabistan ve Afrika'nın doğusundan    itibaren  Güneş battıktan sonra batı ufku açık olan yerlerde net olarak görülmeye başlayacak ve 01 Ağustos 2000 salı günü Cemaziyel-evvel ayının 1. günü olacaktır ( Diyanet Takvimi ) .
**
**
** 

AĞUSTOS

 
 CEMAZİL-AHİR AYI İCTİMÂ’I, RU’YET VE BAŞLANGICI
 
   ** Yeni Ayın Hilâli :  Cemâzil-âhır Ayı'nın hilâli, bugün  ( 29 Ağustos  2000 Tarihinde ) Türkiye saati ile 01.35'de ilk defa Karaipler ve Orta Amerika'dan itibâren (Salı günü) görülmeye başlanacaktır. Türkiye’den ise, yarın akşam görülebilecektir.
**
**
**
** 

EYLÜL

 
RECEB AYI İCTİMÂ’I, RU’YET VE BAŞLANGICI
 
** Yeni Ayın Hilâli :  Receb Ayı’nın hilâli, bugün ( 28 Eylul 2000 Tarihinde) Türkiye saati ile 10:31'de ilk defa Japonya ve Avustralya'nın kuzeyinden itibâren görülmeye başlanacaktır. Türkiye’den de, bu akşam görülebilecektir.
**
**
**
** 

EKİM

 
 ŞABAN AYI İCTİMÂ’I, RU’YET VE BAŞLANGICI
 
 * Yeni Ayın Hilâli :  Şa'ban Ayı'nın hilâli, bugün  ( 27 EKİM 2000 Tarihinde) Türkiye saati ile 23.50’de ilk defa Atlas Okyanusu'nun batısından itibâren görülmeye başlanacaktır. Türkiye’den ise, yarın akşam görülebilecektir.
**
**
**
**

KASIM

  
RAMAZAN AYI İCTİMÂ’I, RU’YET VE BAŞLANGICI
 
   ** Yeni Ayın Hilâli :  Ramazân Ayı'nın hilâli, bugün ( 26 Kasım 2000 Tarihinde ) Türkiye saati ile 16:52’de ilk defa Türkiye'nin batı sahilleri ve Afrika'dan itibâren görülmeye başlanacaktır ( Türkiye Takvimi Web Sitesi ).
 
  **
  **
  **
  ** 25 Kasım 2000 Tarihinde Cumartesi günü Greenwich saatiyle 23:12. (Türkiye saatiyle 01:12, Suudi Arabistan saatiyle 02:12 )’de İctimâ, 26 Kasım 2000 Tarihinde Pazar günü Greenwich saatiyle 14:15, (Türkiye saatiyle 16:51, Suudi Arabistan saatiyle 17:51)’de Ru'yet olacak ve hilâl ilk defa Türkiye’nin batısından itibaren görülmeye başlayacaktır. 
   Bu yıl Ramazan ayının İctimâsı 25 Kasım 2000, Ru'yeti ise 26 Kasım 2000 gibi ayrı ayrı günlere rastladığı için İctimâyı esas alıp İctimâyı takip eden günü Kamerî aybaşı kabul eden bazı İslâm ülkelerinde Ramazan ayına 26 Kasım 2000 tarihinde Pazar günü, Peygamberimizin Hadis-i mucibince; Ru’yeti takip eden günü Kamerî aybaşı olarak kabul eden Türkiye gibi bir kısım İslâm İslam ülkelerinde Ramazan ayına 27 Kasım 2000 Tarihinde Pazartesi günü başlayacaklardır.
   İctimâ günü olan 25 Kasım 2000 tarihinde Cumartesi günü Ay Güneşten, Mekke’de 10 dakika sonra, Ankara’da ise 1 dk. Önce batmakta ve Güneş battığı anda hilâl; Mekke’de 2° 17 dk. Ankara’da 44dk. Ufkun altında bulunduğundan dolayı hilâl kesinlikle görülememektedir. Hilâlin görülememesine rağmen yukarıda ifade edildiği gibi 25 Kasım 2000 günü hilâl görülmüş gibi İctimâyı esas alan ülkeler 26 Kasım 2000 Tarihinde Pazar günü Ramazan ayına başlayacaktır. 
   Ru'yet’in günü olan 26 Kasım 2000 tarihinde Pazar günü Ay Güneşten; Mekke’de 33 dakika, Ankara’da 35 dk. Sonra (hilâl) batmakta ve Güneş battığı anda hilâl, Ankara’da 4
° 55 dk. Ufkun üstünde bulunduğu halde, Güneşin ışınlarının parlaklığından dolayı hilâl hiç  görülemezken, Mekke’de hilâl 5° 08 dk. Ufkun üstünde bulunduğundan o saatte ve o yerde Ay'ın parlaklığı Güneşin ışınlarından daha kuvvetli olduğu için hilâl net olarak görülebilmektedir. 
   Dünyada ilk defa  Türkiye’nin batısı Ortadoğu ve Mısır’dan itibaren batıya doğru Güneş battıktan sonra batı ufku açık olan yerlerde net olarak görülmeye başlayacak ve 27 Kasım 2000 tarihinde Pazartesi günü  Ramazan  ayının 1. günü olacaktır
( Diyanet Takvimi ).
** 
**
** 
 

ARALIK

 
ŞEVVAL AYI İCTİMÂ’I, RU’YET VE BAŞLANGICI
 
    ** Yeni Ayın Hilâli : Şevvâl Ayı'nın hilâli, bugün (  26 Aralık 2000 Tarihinde) Türkiye saati ile 12:56'da ilk defa Hindistan ve Avustralya'nın batısından itibâren görülmeye başlanacaktır. Türkiye’den de, bu akşam görülebilecektir. ( Türkiye Takvimi Web Sitesi ).
   ** 
   **
   ** 
    * 25 Aralık 2000 tarihinde Pazartesi günü Greenwich saatiyle 17:23 (Türkiye saatiyle 19:23, Suudî Arabistan saatiyle 20:23)’de İCTİMÂ ; 26 Aralık 2000 tarihinde Salı günü Greenwich saatiyle 10:57 (Türkiye saatiyle 12:57, Suudî Arabistan saatiyle 13:57)’de RU’YET olacak ve hilâl ilk defa Endonezya’nın batısından itibaren görülmeye başlayacaktır. 
   Bu yıl Şevval ayının İCTİMÂSI 25 Aralık, RU'YETİ ise 26 Aralık gibi ayrı-ayrı günlere (yani farklı günlere) rastladığı için İctimâyı esas alıp İctimâyı takip eden günü Kamerî Aybaşı kabul eden bazı İslâm ülkelerinde şevval ayına dolayısıyla Ramazan Bayramına 26 Aralık 2000 tarihinde Salı günü, Peygamberimizin Hadis-i mucibince; Ru'yeti takip eden günü Kamerî aybaşı olarak kabul eden Türkiye gibi bir kısım İslâm İslam ülkeleri de Şevval ayına dolayısıyla Ramazan Bayramına 27 Aralık 2000 tarihinde Çarşamba günü başlayacaklardır.  
  
İctimâ günü olan 25 Aralık 2000 tarihinde Pazartesi günü Ay, Güneşten; Mekke’de 7 dk. Ankara’da 6 dk. önce batmakta ve Güneş battığı anda hilal; Mekke’de 1° 41 dk. Ankara’da 1° 26 dk. Ufkun altında bulunduğundan kesinlikle görülememektedir. Hilalin görülememesine rağmen yukarıda ifade edildiği gibi ictimayı esas alan ülkeler hilâl görmüş gibi 26 Aralık 2000 Tarihinde Salı günü bayram yapacaklardır.
   Ru'yetin günü olan  26 Aralık 2000 Tarihinde Salı günü Ay Güneş'den, Ankara'da 41 dk. Sonra batmakta ve güneş battığı anda hilal, Mekke’de 7o 27 dk.   Ankara’da 5o 30 dk. Ufkun üstünde bulunduğundan o saatte Ay’ın parlaklığı güneşin ışınlarından daha kuvvetli olduğu için Hilâl net olarak görülebilmektedir. Dünyada ilk kez Endonezya’nın batısından itibaren batıya doğru batı ufku açık olan yerlerde güneş battıktan sonra Hilâl net olarak görülmeye başlayacak ve 27 Aralık 2000 Tarihinde Çarşamba günü Şevval ayının dolayısıyla Ramazan Bayramının 1. günü olacaktır ( Diyanet Takvimi ). 
** 
** 
** 
 
 
   *    MEHAZLAR :
   FAZİLET TAKVİMİ
  * Diyanet Takvimi.
  * Türkiye Takvimi Web Sitesi
  ***
  ***
  ***
**
**

*** *** ***

*** ALTUNTOP.NET -- Abdülhakim ALTUNTOP

TelePhone & WhatsApp :

+90 535 390 1972

E-Mail :

altuntopnet@gmail.com

Adress :

BUCA / İZMİR