Abdülhakim ALTUNTOP - RAMAZAN ve ŞEVVAL HİLALLERİNİN GÖZÜKME ZAMANLARI

2002 -- RAMAZAN ve ŞEVVAL AYI İCTİMÂ’I, RU’YET VE BAŞLANGICI

OCAK 2002

 
ZİLKÂDE AYI İCTİMA'I, RU’YET ve BAŞLANGICI
 
  *  Hicrî-Kamerî 1422 yılı Zilkâde ayı ictima‘ı yani Güneş, Ay ve Dünya’nın aynı hizâda bir araya gelmeleri bugün (13 Ocak 2002 Tarihinde  Pazar) Türkiye saati ile 15.30’da. Ru’yet yani hilâlin görülmesi, yarın 14 Ocak Pazartesi günü Türkiye saati ile 07:13’de.
   Hilâl’in görüldüğü yerler: Hint Okyanusu Cocos adaları, Singapur, Kualalumpur. Hilâlin görüldüğü günü tâkip eden 15 Ocak Salı günü de Zilkâde ayının 1’i olmaktadır
.
** 
** 
 

ŞUBAT 2002

 
 ZİLHİCCE AYI İCTİMA'I, RU’YET ve BAŞLANGICI
  
   **  Hicrî-Kamerî 1422 yılı Zilhicce ayı ictima‘ı yani Güneş, Ay ve Dünya’nın aynı hizâda bir araya gelmeleri bugün (12 Şubat 2002 Salı) Türkiye saati ile 09.42’de. Ru’yet yani hilâlin görülmesi, yine bugün (12 Şubat 2002 Salı) Türkiye saati ile 00:02’de.
  Hilâl’in görüldüğü yerler: Pasifik Okyanusu Marshall, Kırıbatı, Karoline ve Guam Adaları, Filipinler Cumhuriyeti. Hilâlin görüldüğü günü tâkip eden 13 Şubat Çarşamba günü de Zilhicce ayının 1’i olmaktadır
.
   **
   **
  ** Ay, yerküresi etrafında, doğuya doğru hareket ederken, Dünya ile Güneş arasına girince, üçü de aynı hizâya gelir. Bu hâle, İctimâ (Conjunction-Kavuşma) denir. İki ictimâ vakti arasındaki zaman, takriben 29 gün 13 saat olmaktadır. Ayın, Dünya’ya bakan yüzü Güneş’ten ışık alamayınca, karanlık olur ve görülmez. Bu zamana (Muhak) denir. Muhak zamanı sabit olmayıp, 28 saat ile 72 saat arasında değişmektedir. İctimâ vakti, Muhak zamanının tam ortası olup, takvimimizde her ay için, ön sayfaya yazılmıştır.
   Ay, hareketine devam ederken, ictimâ hâlinden 8° (takriben 14 saat) ayrılınca, Güneş’in batışından sonra, batı tarafında ufuk hattı üzerinde 50 yüksekte iken, 57 dakika paralaks, yani (İhtilâf-ı manzar)ından dolayı görülemez. İctima hâlinden azamî 18° ayrılınca, Ay muhaktan kurtulduğu için, Güneş hangi memlekette batmakta ise, yalnız o boylam derecesindeki ve bunların batısındaki memleketlerde, Güneş batarken, 45 dakika içinde batı tarafında ufuk hattı üzerinde, yeni ayın hilâli görünür.
    Bu Zilhicce ayının, İctimâ vakti, 12 Şubat 2002 Tarihinde Salı günü saat 09:41'dedir. Zilhicce ayının hilâli ancak yarın Türkiye saati ile bu gece yarısı (Çarşamba günü) saat 00.02’de Orta Amerika’nın ortasından itibâren (orada Salı günü akşamı) görülmeye başlanacak ve yarın akşam Türkiye’den de görülebilecektir.
    Buna göre, 13 Şubat 2002 Tarihinde Çarşamba günü, Zilhicce ayının 1. günü, olacaktır. Dolayısıyle, Kurban Bayramı da, 22 Şubat 2002 Tarihinde Cuma günü başlayacaktır.
 **
 **
 **
 **
  *  12 Şubat 2002 tarihinde Salı günü Greenwich saatiyle 07:42 (Türkiye saatiyle 09:42, Suudi Arabistan saatiyle 10:42)'de iCTiMÂ,  aynı  gün Greenwich saatiyle 22:02 (Türkiye saatiyle 13 Sulat 2002 tarihinde Çarşamba günü  00:02, Suudi Arabistan saatiyle  01:02)'de RU'YET olacak ve hilal ilk defa Güney Amerika Kıtasının orta doğusundan  itibaren görülmeye başlayacaktır. 
  Zilhicce ayının İCTİMÂ’si  ile  RU'YET’i  aynı güne rastlamaktadır. İctima ve ru’yet günü olan 12 Şubat 2002 Salı  günü ay güneşten  Ankara’da 3 dakika ve Mekke'de 10 dakika sonra batmasına ve hilal; Ankara'da 0° 12', Mekke'de 1° 43' ufkun üstünde bulunmasına rağmen o saatte güneşin ışınlarının kuvvetinden dolayı hilal hiç görülemezken, Güney Amerika Kıtasının orta doğusundan  itibaren batıya doğru, batı ufku açık olan yerlerde Hilal görülmeye  başlayacaktır.  Hilal Türkiye ve Suudi Arabistan’dan ertesi gün olan  13 Şubat 2002 tarihinde  Çarşamba  günü görülebilecektir.
   13 Şubat 2002 Çarşamba günü  Ay Güneşten; Ankara'da 1 saat  01 dakika, Mekke'de 1 saat  sonra batmakta ve güneş battığı anda hilal, Ankara'da 9° 49', Mekke'de 12° 23' ufkun üstünde bulunduğundan ve o saatte ayın parlaklığı günesin ışınlarından daha kuvvetli olduğundan, Hilal Türkiye ve Suudi Arabistan’dan da  net olarak görüleceğinden 13 Şubat 2002 tarihinde  Çarşamba günü Zilhicce ayının 1. günü olacaktır.
**
**

MART 2002

 
 MUHARREM AYI İCTİMA'I, RU’YET ve BAŞLANGICI

  * Hicrî-Kamerî 1423 yılı Muharrem ayı ictima‘ı yani Güneş, Ay ve Dünya’nın aynı hizâda bir araya gelmeleri bugün (14 Mart Perşembe) Türkiye saati ile 04.04’de. Ru’yet yani hilâlin görülmesi, yine bugün (14 Mart Perşembe) Türkiye saati ile 17.57’de. 

   Hilâl’in görüldüğü yerler: Meksika, Kaliforniya, Baja yarımadası, Pasifik okyanusu (Guadalup adaları), Kolombiya’nın batı sâhilleri, Panama, Ekvador, Peru. Hilâlin görüldüğü günü tâkip eden 15 Mart Cuma günü de Muharrem ayının 1’i olmaktadır.
**
** 
** 
**
**

NİSAN 2002

 
 SAFER AYI İCTİMA'I, RU’YET ve BAŞLANGICI
 
   *  Hicrî-Kamerî 1423 yılı Safer ayı ictima‘ı yani Güneş, Ay ve Dünya’nın aynı hizâda bir araya gelmeleri bugün (12 Nisan Cuma) Türkiye saati ile 22.22’de. Ru’yet yani hilâlin görülmesi, yarın 13 Nisan Cumartesi günü Türkiye saati ile: 13.38’de.
    Hilâl’in görüldüğü yerler: Kuzeybatı Afrika’nın Pasifik sâhilleri, Zaire, Guiana körfezi, Kongo Cumhuriyeti. Hilâlin görüldüğü günü tâkip eden 14 Nisan 2002
tarihinde  Pazar günü de Safer ayının 1’i olmaktadır..
** 
** 
 

MAYIS 2002

 
  REBÎUL-EVVEL AYI İCTİMA'I, RU’YET ve BAŞLANGICI
 
  *  Hicrî-Kamerî 1423 yılı Rebîulevvel ayı ictima‘ı yani Güneş, Ay ve Dünya’nın aynı hizâda bir araya gelmeleri, bugün (12 Mayıs Pazar) Türkiye saati ile 13.46’da. Ru’yet yani hilâlin görülmesi ise, ertesi günü (13 Mayıs Pazartesi) Türkiye saati ile: 06.08’de.
   Hilâl’in görüldüğü yerler:  Şanghay, Hong Kong, Yeni Guiana’nın kuzey batısı, Endonezya ve Malezya. Hilâlin görüldüğü günü tâkip eden 14 Mayıs 2002
tarihinde Salı günü de Rebîulevvel ayının 1’i olmaktadır.
** 
** 
 

HAZİRAN 2002

 
REBÎUL-AHİR AYI İCTİMA'I, RU’YET ve BAŞLANGICI
   
  *  Hicrî-Kamerî 1423 yılı Rebîulahir ayı ictima‘ı yani Güneş, Ay ve Dünya’nın aynı hizâda bir araya gelmeleri,  bugün (10 Haziran Pazartesi) Türkiye saati ile 02.48’de. aynı zamanda parçalı güneş tutulmasının saatidir.
   Ru’yet yani hilâlin görülmesi ise, ertesi günü (11 Haziran salı) Türkiye saati ile: 18:28’de.
  Hilâl’in görüldüğü yerler: Bermuda adaları, ABD’nin tamamı, Meksika ve orta Amerika Ülkeleri.. Hilâlin görüldüğü günü tâkip eden 12 Haziran
2002
tarihinde Çarşamba günü de Rebiulahir ayının 1’i olmaktadır.
** 
** 
 

TEMMUZ 2002

 
  CEMAZİYEL-EVVEL AYI İCTİMA‘I, RU’YET ve BAŞLANGICI
 
  *  Hicrî-Kamerî 1423 yılı Cemaziyelevvel ayı ictima‘ı yani Güneş, Ay ve Dünya’nın aynı hizâda bir araya gelmeleri, bugün (10 Temmuz Çarşamba) Türkiye saati ile 13.27’de. Ru’yet yani hilâlin görülmesi ise, ertesi günü (11 Temmuz Perşembe) Türkiye saati ile: 03:03’de. 
   Hilâl’in görüldüğü yerler: Japonya, Kore, Tayvan.

   Hilâlin görüldüğü günü tâkip eden 12 temmuz cuma günü de Cemaziyelevvel ayının 1’i olmaktadır..
** 
** 
 

AĞUSTOS 2002

 
 CEMAZİYEL-AHİR AYI İCTİMA‘I, RU’YET ve BAŞLANGICI 
 
  *  Hicrî-Kamerî 1423 yılı Cemaziyelahir ayı ictima‘ı yani Güneş, Ay ve Dünya’nın aynı hizâda bir araya gelmeleri, bugün (8 ağustos Perşembe) Türkiye saati ile 22.16’de. Ru’yet yani hilâlin görülmesi ise, ertesi günü (9 ağustos Cuma ) Türkiye saati ile: 09:41’de.
    Hilâl’in görüldüğü yerler: Tayland, Bangladeş, Burma Cumhuriyeti, Bengal Körfezi, Madagaskar.

   Hilâlin görüldüğü günü tâkip eden 10 Ağustos 2002 tarihinde Cumartesi günü de Cemaziyelahir ayının 1’i olmaktadır.
**
** 
 

EYLÜL 2002

 
 RECEB AYI İCTİMA‘I, RU’YET ve BAŞLANGICI
 
   * Hicrî-Kamerî 1423 yılı RECEB ayı ictima‘ı yani Güneş, Ay ve Dünya’nın aynı hizâda bir araya gelmeleri, bugün (7 Eylul Cumartesi) Türkiye saati ile 06.11’de. 
  Ru’yet yani hilâlin görülmesi ise, yine bugün (7 EYLUL Cumartesi) Türkiye saati ile: 16:49’de.
   Hilâl’in görüldüğü yerler: Senegal, Guina, Sierlone, Gambia, Kuzey Pasifik Cape Verde Adaları.

   Hilâlin görüldüğü günü tâkip eden 08 Eylul 2002 tarihinde Pazar günü de RECEP ayının 1’i olmaktadır.
** 
** 
 

EKİM 2002

 
   ŞABAN AYI İCTİMA‘I, RU’YET ve BAŞLANGICI 
 
   * Hicrî-Kamerî 1423 yılı Şaban ayı ictima‘ı yani Güneş, Ay ve Dünya’nın aynı hizâda bir araya gelmeleri, bugün (6 Ekim pazar) Türkiye saati ile 14.19’da.
    Ru’yet yani hilâlin görülmesi ise de yine bugün (7 Ekim Pazartesi) Türkiye saati ile: 02:01’de. 
    Hilâl’in görüldüğü yerler:  Orta Pasifik Phoneix, Kırıbatı adaları, Yeni Zelanda’nın kuzeyi.

    Hilâlin görüldüğü günü tâkip eden 07 Ekim  2002 tarihinde PAZARTESİ günü de Şaban ayının 1’i olmaktadır.
** 
** 
** 
 

KASIM 2002

 
 RAMAZAN AYI  İCTİMA'I, RU’YET ve BAŞLANGICI 
 
  * Hicrî-Kamerî 1423 yılı Ramazan ayı ictima‘ı yani Güneş, Ay ve Dünya’nın aynı hizâda bir araya gelmeleri, bugün (4 KASIM pazartesi) Türkiye saati ile 22:35’de.
    Ru’yet yani hilâlin görülmesi ise; 05 kasım Salı Türkiye saati ile 11:57’da.
    Hilâl’in görüldüğü yerler: Hint Okyanusu, Madagaskar, Mozambik, Tanzanya, Güney Afrika Cumhuriyeti.

  Hilâlin görüldüğü günü tâkip eden 06 Kasım 2002 tarihinde Çarşamba günü de Ramazan ayının 1’i olmaktadır.
** 
** 
 

ARALIK 2002

 
ŞEVVAL AYI İCTİMA‘I, RU’YET ve BAŞLANGICI
 
   * Hicrî-Kamerî 1423 yılı Şevval ayı ictima‘ı yani Güneş, Ay ve Dünya’nın aynı hizâda bir araya gelmeleri, bugün (4 aralık çarşamba) Türkiye saati ile 09.35’de.
      Ru’yet yani hilâlin görülmesi ise, yine bugün (4 aralık çarşamba) Türkiye saati ile: 23:41’de.
      Hilâl’in görüldüğü yerler: GÜNEY PASİFİK (PİTCARİN, TUAMOTU, VE MARKUESAS ADALARI).

   Hilâlin görüldüğü günü tâkip eden 05 aralık 2002 tarihinde Çarşamba günü de Şevval ayının 1’i olmaktadır.
** 
** 
 
     MEHAZLAR :
  FAZİLET TAKVİMİ
  * Diyanet Takvimi
  * Türkiye Takvimi Web Sitesi
  * **
  * **
**
**

*** *** ***

*** ALTUNTOP.NET -- Abdülhakim ALTUNTOP

TelePhone & WhatsApp :

+90 535 390 1972

E-Mail :

altuntopnet@gmail.com

Adress :

BUCA / İZMİR