Abdülhakim ALTUNTOP - RAMAZAN ve ŞEVVAL HİLALLERİNİN GÖZÜKME ZAMANLARI

2004 -- RAMAZAN ve ŞEVVAL AYI İCTİMÂ’I, RU’YET VE BAŞLANGICI

OCAK 2004

 
      ZİLHİCCE AYI İCTİMA'I, RU’YET ve BAŞLANGICI
 
    * Hicrî-Kamerî 1424 yılı Zilhicce ayı ictimâ‘ı yâni Güneş, Ay ve Dünya’nın aynı hizâda bir araya gelmeleri bugün (21 Ocak Çarşamba) Türkiye saati ile 23.05’te.
     Ru’yet yâni hilâlin çıplak gözle görülmesi, yarın (22 Ocak Perşembe) Türkiye saati ile 10.13’de.
    Hilâlin görüldüğü yerler :  Avustralya, Malezya, Endonezya, Filipinler ile Hindistan, Afrika Kıtası ve Arap yarımadası. Hilâlin görüldüğü günü tâkip eden 23 Ocak Cuma günü de Zilhicce ayının 1’i olmaktadır.
   ***
   *  21 Ocak 2004 Çarşamba günü Greenwich saatiyle 21 06 (Türkiye saatiyle 23 06)'da İÇTİMÂ, 22 Ocak 2004 Perşembe günü Greenwich saatiyle 08 14 (Türkiye saatiyle 10 14)'de RU'YET olacak ve hilal ilk defa Endonezya'nın doğusundan itibaren görülmeye başlayacaktır.
    Zilhicce ayının İCTİMÂ’si 21 Ocak 2004 Çarşamba, RU'YET ise 22 Ocak 2004 Perşembe günü gibi ayrı ayrı günlere rastlamaktadır. İctima günü olan 21 Ocak 2004 Çarşamba günü ay günesten Ankara’da 42dakika, Mekke'de ise 26 dakika önce battığı ve güneş battığı anda hilal 6° 19', Mekke'de ise 5° 05'  ufkun altında bulunduğu için o saatte günesin ısınlarının kuvvetinden dolayı hilal kesinlikle görülememektedir.
    Ruyet günü olan 22 Ocak 2004 Perşembe günü Ay Güneşten; Ankara'da 33 dakika sonra batmasına ve güneş battığı anda hilal Ankara'da 4° 29' ufkun üstünde bulunmasına rağmen güneşin ışınlarının parlaklığının kuvvetinden dolayı Ankara'da görülemezken aynı gün hilal Mekke'de 40 dakika sonra batmakta ve güneş battığı anda Mekke'de hilal 7° 21' ufkun üstünde bulunduğundan ve o saatte ayin parlaklığı günesin ışınlarından daha kuvvetli olduğundan Mekke'de görülecektir.
    22 Ocak 2004 Perşembe günü hilal ilk defa Endonezya'nın doğusundan itibaren batıya doğru, güneş battıktan sonra batı ufku açık olan yerlerde net olarak görüleceğinden 23 Ocak 2004 Cuma günü Zilhicce Ayinin 1.günü dolayısıyla 1 Şubat 2004 Pazar günü de Zilhicce ayinin 10.günü yani Kurban Bayramının 1. günü olacaktır.
   23 Ocak 2004 Cuma günü Zilhicce Ayinin 1.günü ay güneşten; Ankara'da 1 saat 46 dakika, Mekke'de 1 saat 43 dakika sonra batmakta ve güneş battığı anda hilal, Ankara'da 15° 46', Mekke'de 20° 18' ufkun üstünde bulunmaktadır. 
   Ruyet günü olan 22 Ocak 2004 Perşembe günü ay güneşten; Ankara'da 33 dakika sonra batmasına ve güneş battığı anda hilal Ankara'da 4° 29' ufkun üstünde bulunmasına rağmen güneşin ışınlarının parlaklığının kuvvetinden dolayı Ankara'da görülemezken aynı gün hilal Mekke'de 40 dakika sonra batmakta ve güneş battığı anda Mekke'de hilal 7° 21' ufkun üstünde bulunduğundan ve o saatte ayin parlaklığı günesin ışınlarından daha kuvvetli olduğundan Mekke'de görülecektir.
   23 Ocak 2004 Cuma günü Zilhicce Ayinin 1.günü ay güneşten; Ankara'da 1 saat 46 dakika, Mekke'de 1 saat 43 dakika sonra batmakta ve güneş battığı anda hilal, Ankara'da 15° 46', Mekke'de 20° 18' ufkun üstünde bulunmaktadır.
 
 
**

ŞUBAT 2004

 
     MUHARREM AYI İCTİMA'I, RU’YET ve BAŞLANGICI
 
 
    ** Hicrî-Kamerî 1425 yılı Muharrem ayı ictimâ‘ı yâni Güneş, Ay ve Dünyâ’nın aynı hizâda bir araya gelmeleri yarın (20 şubat Cuma) Türkiye saati ile 11.18’de. Hilâl, Türkiye saati ile 23.37’ dedir.
   Hilâlin  görüldüğü yerler: Güney Amerika kıtası ile Kuzey Amerika Kıtası’nın Güneyinden ve Büyük Okyanustan görülebilecektir. Hilâlin görüldüğü günü tâkip eden 21 şubat Cumartesi günü de Muharrem ayının 1’i olmaktadır..
**
**
**

MART 2004

 
 SAFER AYI İCTİMA'I, RU’YET ve BAŞLANGICI
 
   ** Hicrî 1425 yılı Safer ayı  ictimâ‘ı  yani Güneş, Ay ve Dünyâ’nın aynı hizâya gelmeleri yarın (21 Mart Pazar) Türkiye saati ile 00.42’de. Ru’yet yâni hilâlin çıplak gözle görülmesi, yine yarın (21 Mart Pazar) Türkiye saati ile: 15.45’tedir.
     Hilâlin görüldüğü yerler: Türkmenistan, Âzerbaycan, İran, Irak, Madagaskar ve bütün Afrika kıtası  ile Avrupa kıtasının güneyi. Hilâlin görüldüğü günü tâkip eden  22 Mart Pazartesi günü de Safer ayının 1’i olmaktadır..
**
**
**

NİSAN 2004

 
    REBÎUL-EVVEL AYI İCTİMA'I, RU’YET ve BAŞLANGICI
 
    ** Hicrî-Kamerî 1425 yılı Rebîulevvel ayı  ictimâ‘ı  yâni Güneş, Ay ve Dünya’n›n aynı hizâda bir araya gelmeleri bugün (19 Nisan Pazartesi) günü Türkiye yaz saati ile 16.22’dedir. Ru’yet yâni hilâlin çıplak gözle görülmesi, ise yarın (20 Nisan Salı) Türkiye yaz saati ile: 09.21’dedir.
     Hilâlin görüldüğü yerler: Avustralya’nın kuzeyi, Uzakdoğu ülkeleri, Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının tamamıdır. Hilâlin görüldüğü günü tâkip eden 21 Nisan Çarşamba günü de Rebîulevvel ayının 1’i olmaktadır.
**
**
**

MAYIS 2004

 
  REBÎUL-AHİR AYI İCTİMA'I, RU’YET ve BAŞLANGICI
 
 
    ** Hicrî-Kamerî 1425 yılı  Rebîulâhir ayı ictima‘ı yani Güneş, Ay ve Dünya’nın aynı hizada bir araya gelmeleri bugün (19 May›s Çarşamba) Türkiye yaz saati ile 07.52’dedir.
    Ru’yet yani hilâlin çıplak gözle görülmesi, yarın 20 May›s Perşembe günü Türkiye yaz saati ile 00.42’dedir.
   Hilâlin görüldüğü yerler: Atlas Okyanusu’nun kuzey batısı, Orta Amerika ülkeleri, Kuzey Amerika kıtası ile Güney Amerika kıtasının kuzeyi. 20 May›s Perşembe günü de Rebîulâhir ay›n›n 1’i olmaktadır.
**
**
**

HAZİRAN 2004

 
 CEMÂZİYEL-EVVEL AYI İCTİMA'I, RU’YET ve BAŞLANGICI
 
    ** Hicrî-Kamerî 1425 yılı  Cemâziyelevvel ay› ictimâ‘› yani Güneş, Ay ve Dünya’nın aynı hizada bir araya gelmeleri bugün (17 Haziran Perşembe) Türkiye yaz saati ile 23.27’dedir.
     Ru’yet yani hilâlin ç›plak gözle görülmesi, yarın (18 Haziran Cuma) Türkiye yaz saati ile: 14.32’dedir.
     Hilâlin görüldüğü yerler: Asya kıtasının doğusu ve kuzeyi hariç tamamı, Avrupa kıtasının kuzeyi haricindeki kalan bölge ile Afrika kıtasının tamamı. Hilâlin görüldüğü günü tâkip eden 19 Haziran Cumartesi günü de Cemâziyelevvel ayının 1’i olmaktadır.
**
**
**

TEMMUZ 2004

 
CEMÂZİYEL-AHİR AYI İCTİMA'I, RU’YET ve BAŞLANGICI
 
   ** Hicrî-Kamerî 1425 yılı Cemâziyelâhir ayı ictimâ‘ı yani Güneş, Ay ve Dünya’nın aynı hizâda bir araya gelmeleri bugün (17 Temmuz Cumartesi) Türkiye yaz saati ile 14.24’ tedir.  Ru’yet yani hilâlin çıplak gözle görülmesi ise yarın 18 Temmuz Pazar günü Türkiye yaz saati ile: 03.56’da.
     Hilâlin görüldüğü yerler:  Kuzey Amerika Kıtasının kuzeyi ve batısı haricinde kalan orta ve güney kısmı, Büyük Okyanusun orta kesimi ile Uzakdoğu ülkeleri ve Avustralya kıtasının kuzeyi. Hilâlin görüldüğü günü tâkip eden 19 Temmuz Pazartesi günü de Cemâziyelâhir ayının 1’i olmaktadır.
**
**
**

AĞUSTOS 2004

 
RECEP AYI İCTİMA'I, RU’YET ve BAŞLANGICI
 
     ** Hicrî-Kamerî 1425 yılı Recep ayı ictimâ‘ı yani Güneş, Ay ve Dünya’nın aynı hizada bir araya gelmeleri yar›n 16 Ağustos Pazartesi günü Türkiye yaz saati ile 04.24’te.
      Ru’yet yani hilâlin çıplak gözle görülmesi ise yine yarın (16 Ağustos Pazartesi) Türkiye yaz saati ile 18.07’de.
    Hilâlin görüldüğü yerler: Yemen hâriç Arap yarımadası, Türkmenistan, Azerbaycan, Gürcistan, Avrupa kıtasının kuzeyi hariç tamamı ile Afrika kıtasının güneyi hâriç tamamı. Hilâlin görüldüğü günü tâkip eden 17 Ağustos Salı günü de Recep ayının 1’i olmaktadır.
**
**
**

EYLÜL 2004

 
ŞABAN AYI İCTİMA'I, RU’YET ve BAŞLANGICI
 
    ** Hicrî-Kamerî 1425 yılı şâban ayı ictima‘ı yani Güneş, Ay ve Dünya’nın aynı hizada bir araya gelmeleri, yar›n (14 Eylül Salı) Türkiye yaz saati ile 17.30’dadır. Ru’yet yani hilâlin ç›plak gözle görülmesi de (15 Eylül Çarşamba) Türkiye saati ile 08.16’dadır.
    Hilâl’in görüldüğü yerler: Büyük okyanusta Hawai, Tuamotu ve Markiz adaları ile Orta Amerika, Güney Amerika Kıtasının Güneyi hariç tamam› ile Afrika Kıtası, Türkiye’nin orta ve güney bölgeleri, Arap yarımadası ve Hindistan.
    Hilâlin görüldüğü günü tâkip eden 16 Eylül Perşembe günü de Şâban ayının 1’i olmaktadır.
**
**
**

EKİM 2004

 
 
RAMAZAN AYI İCTİMA'I, RU’YET ve BAŞLANGICI
 
    ** Hicrî-Kamerî 1425 yılı Ramazân ayı ictimâ‘ı yani Güneş, Ay ve Dünya’nın aynı hizada bir araya gelmeleri, bugün 14 Ekim Perşembe günü Türkiye yaz saati ile 05.48’de.
    Ru’yet yani hilâlin çıplak gözle görülmesi ise, bugün (14 Ekim Perşembe) Türkiye yaz saati ile 20.40’ta.
Hilâlin görüldüğü yerler: Senegal, Gine, Fildişi Cumhuriyeti, Burkina Faso’nun batışı, Mali ve Moritanya’n›n güneyi, Gana, Güney Amerika k›tas›, Falkland Adaları, Meksika, Küba ve diğer orta Amerika ülkeleri.
    Hilâlin görüldüğü günü tâkip eden 15 Ekim Cuma günü de Ramazân ayının 1’i olmaktadır.
**
**

KASIM 2004

 
ŞEVVAL AYI İCTİMA'I, RU’YET ve BAŞLANGICI
 
    ** Hicrî-Kamerî 1425 yılı şevval ay› ictima‘ı yani Güneş, Ay ve Dünya’nın aynı hizada bir araya gelmeleri bugün (12 Kas›m Cuma) Türkiye saati ile 16.27’de.
    Ru’yet yani hilâlin çıplak gözle görülmesi ise yarın (13 Kasım Cumartesi) Türkiye saati ile 05.54’te.
     Hilâlin görüldüğü yerler: Büyük Okyanusun güney kesiminde Tubai, Phoneix, Cook, Samoa Adaları ile Fiji, Yeni Zelanda, Malezya, Endonezya, Tayland, Bangladeş ve Hindistan ile Avustralya kıtası. Hilâlin görüldüğü günü tâkip eden 14 Kas›m Pazar günü de şevval ayının 1’i olmaktadır.
**
**
**

ARALIK 2004

 
 ZİLKÂDE AYI İCTİMA'I, RU’YET ve BAŞLANGICI
 
   **  Hicrî-Kamerî 1425 yılı Zilkâde ayı ictimâ‘ı yani Güneş, Ay ve Dünya’nın aynı hizada bir araya gelmeleri bugün (12 Aralık Pazar) Türkiye saati ile 02.05’tedir.
     Ru’yet yâni hilâlin ç›plak gözle görülmesi de yine bugün (12 Aralık Pazar ) Türkiye saati ile 14.56’dadır.
      Hilâl’in görüldüğü yerler : Hint Okyanusunda Chagos TakIm Adaları, Kerguelen, Amsterdam, Crozet, Heard, Mc Donald ve Mascariegnes adaları ile Madagaskar, Afrika kıtasının ekvator ve güney kısmı  ile Güney Amerika kıtası ve Orta Amerika ülkeleri.
     Hilâlin görüldüğü günü tâkip eden 13 Aralık Pazartesi günü de Zilkâde ayının 1’i olmaktadır.
**
**
**
    MEHAZLAR :
   ** Fazilet Takvimi.
   ** Diyanet Takvimi
   ** Türkiye Takvimi
   **
   **
   **
   **
   **
   **

*** *** ***

*** ALTUNTOP.NET -- Abdülhakim ALTUNTOP

TelePhone & WhatsApp :

+90 535 390 1972

E-Mail :

altuntopnet@gmail.com

Adress :

BUCA / İZMİR