Abdülhakim ALTUNTOP - RAMAZAN ve ŞEVVAL HİLALLERİNİN GÖZÜKME ZAMANLARI

RAMAZAN ve ŞEVVAL HİLALLERİNİN GÖZÜKME ZAMANLARI

2009 -- RAMAZAN ve ŞEVVAL AYI İCTİMÂ’I, RU’YET VE BAŞLANGICI

 OCAK 2009

     SAFER AYI İÇTİMÂİ, RU'YET VE BAŞLANGICI
 
    Hicrî-Kamerî 1430 yılı Sater ayı İçtimâ saati bugün (26 Ocak Pazartesi) Türkiye saati ile 07.56'dır.
    Rü'yet, ise yarın (27 Ocak Salı) Türkiye saati ile: 03.12'dir.
    Hilâl’in görüldüğü yerler: Büyük Okyanus'un orta kesimi, Avustralya kıtasının kuzeyi ile Kuzey Amerika'nın batı kesimi ve sahilleri, Asya kıtasının tamamı.
     Hilal; Türkiye, Mısır, Fas, Cezayir, Tunus ve Arap yarımadasından da görülebilecektir.
     Hilâl'in görüldüğü günü takip eden 27 Ocak Salı günü de Safer ayının biri olmaktadır.
 
 
 
*

 ŞUBAT 2009

     REBÎULEVVEL AYI İÇTİMÂİ, RU'YET VE BAŞLANGICI

     Hicrî-Kamerî 1430 yılı Rebîulevvel ayı içtima ı bugün (25 Şubat Çarşamba) günü Türkiye saati ile 03.36'dır.
     Ru'yet, ise bugün (25 Şubat Çarşamba) Türkiye saati ile: 18.47'de.
     Hilâlin görüldüğü yerler: İtalya'nın Kuzeyi, Almanya, Fransa Hollanda, İspanya, İngiltere, Afrika kıtasının Kuzey doğu Kesimi ile Atlas okyanusunun orta ve kuzey kesimi, ile Güney Amerika Kıtasının Kuzey Kesimi ile Kuzey Amerika Kıtasın tamamı ve Grofıland'ın güney kesimi.
   Hilal; Türkiye, Mısır, Fas, Cezayir, Tunus ve Arap yarımadasından kesinlikle görülemeyecektir.
Hilâlin görüldüğü günü takip eden 26 Şubat Perşembe günü de Rebîulevvel ayının 1'i olmaktadır.

 

*

 MART 2009

     REBÎUL AHİR  AYI İÇTİMÂİ, RU'YET VE BAŞLANGICI
 
  * Hicrî-Kamerî 1430 yılı Rebîulahir ayı içtima ı   (26 Şubat Perşembe) günü Türkiye saati ile 16.06'dır.
   Ru'yet, ise bugün (27 Şubat cuma ) Greenwich saatiyle 04:41’de Ru’yet olacak, hilal ilk defa Kuzey Amerika’n›n bat›s›ndan itibaren görülmeye başlayacaktır..
 
  
*

 NİSAN 2009

     CEMÂZİYE'L-EVVEL AYI İÇTİMAİ, RU'YET VE BAŞLANGICI

     Hicrî-Kamerî 1430 yılı Cemâziye'l-evvel ayı ictimâ'ı  bugün (25 Nisan Cumartesi) Türkiye saati ile 06.23'tedir.
    Ru'yet yani hilâlin çıplak gözle görülmesi ise yine bu­gün (25 Nisan Cumartesi) Türkiye saati ile 17.43'tedir.
    Hilâl'in görüldüğü yerler: Sibirya'nın kuzey batı kesimi ile Azerbaycan, İran ile Rusya'nın Batı kesimi ile bütün Avrupa kıtası ve Arap yarımadasının güney kesimi hariç tamamı ile Afrika kıtasının orta ve kuzey kesimi ile Atlas okyanusunun Kuzey ve orta kesimleri, Güney Amerika kıtasının kuzeyi Grönland'ın Güney kesimi ve kuzey Amerika kıtası.
     Hilal; Türkiye, Mısır, Fas, Cezayir, Tunus ve Arap yarımadasından(Yemen hariç) da görülebilecektir.
Hilâlin görüldüğü günü takip eden 26 Nisan Pazar günü de Cemâziye'l-evvel ayının 11 olmaktadır.
 
  
  
  

*

 MAYIS 2009

      CEMÂZİYE'L-AHİR  AYI İÇTİMAİ, RU'YET VE BAŞLANGICI

   * YENİ AY'IN HİLÂLİ : Cemâzil-âhır ayının hilâli,bu ( 24 Mayıs 2009 ) gece yarısından sonra Türkiye saati ile 03.13'de ilk defa Kuzey Amerika'nın doğu sahillerinden itibaren görülmeye başlayacaktır.
 
 

*

 HAZİRAN 2009

    RECEP AYI İÇTİMAİ, RU'YET VE BAŞLANGICI

    * YENİ AY'IN HİLÂLİ Recep ayının hilâli,bugün (  23 Haziran )  Türkiye saati ile 11:45'de ilk defa Büyük Okyanus'ta Endonezya'nın doğusundan itibaren görülmeye başlayacaktır.
 
 

*

 TEMMUZ 2009

    ŞABAN AYI İÇTİMAİ, RU'YET VE BAŞLANGICI

    *  YENİ AY'IN HİLÂLİ : Şa'ban ayının hilâli bugün ( 22 Temmuz ) Türkiye saati ile 19:03'de ilk defa, Afrika kıtasının doğusundan itibaren görülmeye başlayacaktır.
 
 

*

 AĞUSTOS 2009

   RAMAZAN  AYI İÇTİMAİ, RU'YET VE BAŞLANGICI

  * YENİ AY'IN HİLÂLİ : Ramazan ayının hilâli, bu ( 20 Ağustos ) gece yarısından sonra Türkiye saati ile 01.48'de ilk defa Güney Amerika kıtasından itibaren görülmeye başlayacaktır.
  *

  
  **
   **  Hicrî-Kamerî 1430 yılı Ramazan ayı ictima'ı bugün (20 Ağustos Perşembe) Türkiye saati ile 13.02'de.
   Ru'yet ise yarın (21 Ağustos Cuma) Türkiye yaz saati ile 01.47'de.
   Hilâlin görüldüğü yerler: Büyük okyanusun orta ve güney kesimlerinde; Galapagos adaları, Marquesas (fr), French Polynesia (Fr), Austral (Fr),
   Societ (Arch Fr.), Coook (NZ), Pitcarim (U.K.), Fiji, Yeni Kaledonya, Vanu-atu adaları ile Yeni Zelanda ve Avustralya.
   Hilal; Türkiye, Mısır, Fas, Cezayir, Tunus ve Arap yarımadasından da görülebilecektir.
   Hilâlin görüldüğü günü takip eden 21 Ağustos Cuma günü de Ramazan ayının 1'i olmaktadır.
   *
 

  
 
  

*

 EYLÜL 2009

   ŞEVVAL AYI İÇTİMAİ, RU'YET VE BAŞLANGICI

   *  YENİ AY'IN HİLÂLİ : Şevval ayının hilâli, bugün (  19 Eylul  ) Türkiye saati ile 09.30'da ilk defa, Büyük Okyanus'ta Avustralya ve Yeni Zelanda'nın doğusundan itibaren görülmeye başlayacaktır.
  
  
  

*

 EKİM 2009

    ZİLKADE AYI İÇTİMAİ, RU'YET VE BAŞLANGICI

    * YENİ AY'IN HİLÂLİ : Zilka'de ayının hilâli, bugün ( 18 Ekim ) Türkiye saati ile 20:28'de ilk defa, Hint Okyanusu'nda Güney Afrika'nın güney sahillerinden itibaren görülmeye başlayacaktır.
  *
  *
  *  Hicrî-Kamerî 1430 yılı Zilkade ayı ictima'ı bugün (18 Ekim Pazar) Türkiye saati ile 08:34'te. Ru'yet ise yine bugün (18 Ekim Pazar) Türkiye saati ile 20.27'de.
   Hilâlin görüldüğü yerler: Antarktika'nın orta kesimi sahilleri, Atlas okyanusunun Ümit Burnu ile Antarktika Kıtası arasında kalan kesimleri, Güney Georgia Adaları, Fakland Adaları, Uruguay, Paraguay, Arjantin ve Şili'nin orta ve kuzey kesimleri, Colombia, Ekvator, Peru, Bolivya, Brezilya'nın orta ve güney kesimi, Havvaii ve Gala-pagos adaları.
    Hilal; Türkiye, Mısır, Fas, Cezayir, Tunus ve Arap yarımadasından kesinlikle görülemeyecektir.
    Hilâlin görüldüğü günü takip eden 19 Ekim 2009  Pazartesi günü de Zilkade ayının biri olmaktadır.
  *
  *

   

  *

 KASIM 2009

   ZİLHİCCE AYI İÇTİMAİ, RU'YET VE BAŞLANGICI

  *  YENİ AYIN HİLÂLİ : Zil-hicce ayının hilâli, bugün ( 17 Kasım ) Türkiye saati ile 11.23'de ilk defa Büyük Okyanus'ta Avustralya ve Yeni Zellanda'nın doğusundan itibaren görülmeye başlayacaktır.
 
 

*

 ARALIK 2009

     1431 MUHARREM AYI İÇTİMAİ, RU'YET VE BAŞLANGICI

   * YENİ AYIN HİLÂLİ :  Muharrem ayının hilâli,bu ( 16 Aralık ) gece yarısından sonra Türkiye saati ile 6.53'te ilk defa Büyük Okyanus'ta Polenezya adalarından itibaren görülmeye başlayacaktır.
  *
  *   Hicrî-Kamerî 1431 yılı Muharrem ayı ictimâ'ı bugün (16 Aralık Çarşamba) Türkiye saati ile 14:03'te. Ru'yet: Yarın 17 Aralık Perşembe Türkiye saati ile 06:52 de.
      Hilâlin görüldüğü yerler: Fiii, Yeni Kaledonya, Vanuatu adaları ile Yeni Zelanda ve Avustralya, Endonezya, Hindistan, Hint Okyanusu'nda; bazı adalar, Madagaskar, Afrika, Asya ve Avrupa kıtaları.
     Hilal; Türkiye, Mısır, Fas, Cezayir, Tunus ve Arap yarımadasından da görülebilecektir.
    Hilâlin görüldüğü günü takip eden 17 Aralık Perşembe günü de Muharrem ayı'nın biri olmaktadır.
  * 
  *
  

*
***

    MEHAZLAR :
    *  FAZİLET TAKVİMİ
     Türkiye Takvimi  
    * 

     *

***

*** *** ***

*** ALTUNTOP.NET -- Abdülhakim ALTUNTOP

TelePhone & WhatsApp :

+90 535 390 1972

E-Mail :

altuntopnet@gmail.com

Adress :

BUCA / İZMİR