Abdülhakim ALTUNTOP - RAMAZAN ve ŞEVVAL HİLALLERİNİN GÖZÜKME ZAMANLARI

2016 - RAMAZAN ve ŞEVVAL HİLALLERİNİN GÖZÜKME ZAMANLARI

OCAK 2016

**   1437 - REBİUL-AHİR AYI İCTİMA’I, RU’YET ve BAŞLANGICI
** 
  **  YENİ AYIN HİLÂLİ : 1437 yılı Rebî’ul-âhır ayının hilâli, bugün (10 Ocak 2016 tarihinde Pazar günü) Türkiye saati ile 16:22’de ilk defa, Asya kıtasının ortasından itibaren görülmeye başlayacaktır.
     İctimâ Vakti, her Kamerî aybaşında bir defa Güneş’in, Ay'ın ve Dünya'nın bir hizada bulunma anıdır. Bu ay İctimâ vakti, 10 Ocak 2016 tarihinde Pazar günü saat 03:31’dedir. 
     Rebî’ul-âhır ayının hilâli 10 Ocak 2016 tarihinde Pazar günü saat 16:22’de Asya kıtasının ortasından itibaren görülmeye başlayacaktır. Dolayısıyla 11 Ocak 2016 tarihinde Pazartesi günü, yani yarın Rebî’ul-âhır ayının birinci günüdür ( Türkiye Takvimi ).

  
  ** * Hicrî Kamerî 1437 yılı Rebîulâhir ayı ictimâ'ı 10 Ocak 2016 tarihinde Pazar günü Türkiye saati ile 03:30’dadır. Ru'yet, ise 10 Ocak 2016 tarihinde Pazar Türkiye saati ile: 16:21’dedir. 
    Hilâl’in Görüleceği Yerler: Atlas Okyanus’unun orta ve kuzey kısımı, ABD, Dominik Cumhuriyeti, Orta Amerika Ülkeleri, Küba, Venezuella, Türkiye, Almanya, Avusturya, Mısır, Fas, Cezayir, Tunus ve Arap yarımadası.
    Hilâl’in görüldüğü günü takip eden 11 Ocak 2016 Tarihinde Pazartesi günü de Rebîulâhir ayının 1. (birinci) günüdür ( Fazilet Takvimi ).
 
**
**
**
**

ŞUBAT 2016

**  1437 -- CEMÂZİL-EVVEL AYI İCTİMA’I, RU’YET ve BAŞLANGICI
**
**  YENİ AYIN HİLÂLİ :  Cemâzil-evvel ayının hilâli, bugün (09 Şubat 2016 Tarihinde Salı günü) Türkiye saati ile 06:28'de ilk defa, Kuzey Amerika'nın batısından itibaren görülmeye başlayacaktır ( Türkiye Takvimi ).
 
**
**  Hicrî Kamerî 1437 yılı Cemâziyelevvel ayı ictimâ'ı 08 Şubat 2016 Tarihinde Pazartesi günü Türkiye saati ile 16:39’dadır.
  Ru'yet ise bugün 09 Şubat 2016 Tarihinde Salı günü Türkiye saati ile: 06:27’dedir.
  Hilâl'in Görüleceği Yerler: Büyük Okyanus’un orta ve kuzey kısımları, Japonya, Güney Kore, Tayland, Çin, Hawaii, Papua Yeni Gine, Filipinler, Endonezya.
  Hilâl, Türkiye, Almanya, Avusturya, Mısır, Fas, Cezayir, Tunus, Arap yarımadasından görülemeyecektir.
  Hilâl’in görüldüğü günü takip eden 10 Şubat 2016 tarihinde Çarşamba günü de Cemâziyelevvel ayının 1. (birinci) günüdür ( Fazilet Takvimi Web Sitesi ).

**
**
**

MART 2016

** 1437 -- CEMÂZİL-AHİR  AYI  İCTİMÂ’I, RU’YET ve BAŞLANGICI
**  Cemâziyelâhir ayı ictimâ'ı, 09 Mart 2016 tarihinde Türkiye saati ile 03:55’dir.
    YENİ AYIN HİLÂLİ :  Cemâzil-âhır ayının hilâli, bugün 09 Mart 2016 Tarihinde Çarşamba günü Türkiye saati ile 17:38’de ilk defa, Hindistan’dan itibaren görülmeye başlayacaktır ( Türkiye Takvimi Web Sitesi ). 
  **
  **
  **  Hicrî Kamerî 1437 yılı Cemaziyelahir ayı ictimâ'ı 09 Mart 2016 Tarihinde Çarşamba günü Türkiye saati ile 03:54’dedir.
   Ru'yet, ise 09 Mart 2016 Tarihinde Çarşamba günü Türkiye saati ile 17:38’dedir.
  Hilâl'in Görüldüğü Yerler: Güney Amerika kıtasının orta ve kuzey kısmı, Atlas Okyanusu’nun orta ve kuzeyi, Senegal, İspanya, Portekiz, Brezilya, Kolombiya, Peru, Küba.
   Hilâl; Türkiye, Mısır, Fas, Cezayir, Tunus ve Arap yarımadasından görülemeyecektir.
   Hilâl’in görüldüğü günü takip eden 10 Mart 2016 tarihinde Perşembe günü de Cemâziyel-âhir ayının 1. (birinci) günüdür  ( Fazilet Takvimi Web Sitesi ).
 
**
**
**
**

NİSAN 2016

**
** RECEP AYI  İCTİMÂ’I, RU’YET ve BAŞLANGICI
**   İctimâ Vakti :    Recep ayı ictima'ı 07 Nisan 2016 tarihinde saat: 14:24’dedir.
  YENİ AYIN HİLÂLİ :   Receb ayının hilâli, bu gece (07 Nisan 2016 tarihinde Perşembe günü) yarısından sonra Türkiye saati ile 02:55’de ilk defa, Güney Amerika’nın doğusundan itibaren görülmeye başlayacaktır ( Türkiye Takvimi Web Sitesi ).
**
**
**  Hicrî Kamerî 1437 yılı Recep ayı ictimâ'ı 07 Nisan 2016 tarihinde Perşembe günü Türkiye yaz saati ile 14:24’tedir. Ru'yet, ise 08 Nisan 2016 tarihinde Cuma günü Türkiye saati ile 02:54’dedir.
   Hilâl'in Görüleceği Yerler: Büyük Okyanus, Meksika, Los Angeles, San Diego, Kiribati, Klipperton, Hawaii Adaları.
   Hilâl, Türkiye, Almanya, Avusturya, Mısır, Fas, Cezayir, Tunus ve Arap yarımadasından görülemeyecektir.
   Hilâl'in görüldüğü günü takip eden 08 Nisan 2016 tarihinde Cuma günü de Recep ayının 1. günüdür ( Fazilet Takvimi Web Sitesi ).
 
**
**
**

MAYIS 2016

**
**   ŞABAN AYI  İCTİMÂ’I, RU’YET ve BAŞLANGICI
**  Şâban ayı İçtima Vakti : 06 Mayıs 2016 Tarihinde saat 22:30’dur.  
** YENİ AYIN HİLÂLİ :   Şa’bân ayının hilâli, bugün ( 07 Mayıs 2016 ) Türkiye saati ile 09:36'da ilk defa, Avustralya’nın doğusundaki Büyük Okyanus’tan itibaren görülmeye başlayacaktır ( Türkiye Takvimi Web Sitesi ).
**
** Hicrî Kamerî 1437 yılı Şaban ayı ictimâ'ı 06 Mayıs Cuma Günü ; Türkiye yaz saati ile 22:29'dur. Ru’yet, ise 07 Mayıs Cumartesi Türkiye yaz saati ile 09:36’dır.
   Hilâl'in Görüldüğü Yerler: Hint Okyanusu’nun orta kısımları Endonezya. Malezya. Filipinler. Tayland, Kenya, Etiyopya. Madagaskar. Türkiye. Almanya. Avusturya, Mısır, Fas, Cezayir, Tunus ve Arap yarımadası Hilâl’in görüldüğü günü takip eden 08 Mayıs Pazar günü de Şaban ayının 1. Günüdür ( Fazilet Takvimi ).
 
**
**
**

 HAZİRAN 2016

**
  1437 -- Ramazan  AYI  İCTİMÂ’I, RU’YET ve BAŞLANGICI
 
**  YENİ AYIN HİLÂLİ :   Ay, Yerküresi etrafında, doğuya doğru hareket ederken, Dünya ile Güneş arasına girip, üçü de aynı hizâya gelir. Bu hâle, İctimâ (Conjunction–Kavuşma) denir. Ay'ın, Dünya’ya bakan yüzü Güneş’ten ışık alamayınca, karanlık olur ve görülmez.
    Ay, hareketine devam ederken, ictimâ hâlinden 
ayrılınca (takriben 14 saat geçince), Güneş’in batışından sonra ufuktan yüksekte iken, Ay'ın 57 dakika ihtilâf-ı manzarından dolayı yeni ayın hilâli görülemez. İctimâdan kurtulduğu vakit, Güneş hangi memlekette batmakta ise, yalnız o boylam derecesindeki memleketlerde görülebilir. Sonraki saatlerde veya gecede ise, bunların batı-sındaki memleketlerde de, Güneş battıktan sonra, 45 dakika içerisinde batı ufuk hattı üzerinde yeni ayın hilâli görülebilir. Semada, Ramazan-ı şerîf hilâlini aramak, bir ibâdettir. 
    Mesela; bu senenin Ramazan ayının ictimâ vakti,
05 Haziran 2016 tarihinde Pazar günü Türkiye saatine göre 06:00’dır. Ramazan ayının hilâli, ictima' vaktinden 8º (Takriben 14 saat) geçmeden evvel, hiçbir zamanda, hiçbir yerde görülemez.
    Ramazan ayının hilâli, Türkiye saati ile 16:52’de ilk defa, Afrika’nın doğusunda Büyük Okyanus’tan itibaren görülmeye başlayacaktır
  ( Türkiye Takvimi ).
 
**
**  Hicrî Kamerî 1437 yılı Ramazan ayı ictimâ‘ı 05 Haziran 2016 tarihinde Pazar günü Türkiye yaz saati ile 06:01’dir.
    Ru'yet, ise 05 Haziran 2016 tarihinde Pazar günü Türkiye yaz saati ile 16:52’dir.
    Hilâl’in Görüldüğü Yerler; Atlas Okyanusu’nun orta ve güney kısımları, Afrika kıtasının güneyi, Güney Amerika kıtasının tamamı, Namibya, Angola, Güney Afrika Cumhuriyeti, Zambiya, Brezilya, Şili, Peru.
    Hilâl; Türkiye, Mısır, Cezayir, Tunus, Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere’den görülemeyecektir.
    Hilâl’in görüldüğü günü takip eden 06 Haziran 2016 tarihinde Pazartesi günü de Ramazan ayının 1. günüdür ( Fazilet Takvimi  ).

**
**
**
**

 TEMMUZ 2016

**
**  ŞEVVAL  AYI  İCTİMÂ’I, RU’YET ve BAŞLANGICI
**  Şevval ayının İctima Vakti : 04 Temmuz 2016 Tarihinde saat: 14:01’dir.
 **  YENİ AYIN HİLÂLİ :   Şevvâl ayının hilâli, bu gece ( 04 Temmuz 2016 tarihinde) yarısından sonra Türkiye saati ile 02:35’de ilk defa, Güney Amerika’nın ortasından itibaren görülmeye başlayacaktır   ( Türkiye Takvimi ). 
**
**
** Hicrî Kamerî 1437 yılı Şevval ayı ictima‘ı 04 Temmuz Pazartesi günü Türkiye yaz saati ile 14:01’dir.
   Ru yet, ise 05 Temmuz Salı Türkiye saati ile 02:35’dir.
   Hilâl’in Görüldüğü Yerler; Büyük Okyanus’un orta ve güney kesimleri, Avustralya kıtası, Yeni Zelanda, Papua Yeni Gine, Endonezya, Malezya, Soloman ve Fiji Adaları.
    Hilâl; Türkiye, Almanya, Avusturya, Mısır, Fas, Cezayir, Tunus ve Arap yarım adasından görülemeyecektir. Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere’den de görülemeyecektir. 
   Hilâl’in görüldüğü günü takip eden 05 Temmuz Salı günü de Şevval ayının 1. günüdür ( Fazilet Takvimi  ).
**
**
**
** 
**

AĞUSTOS 2016

**
**  1437 --  ZİL-KÂDE AYI  İCTİMÂ’I, RU’YET ve BAŞLANGICI
**  İçtima Vakti : 02 Ağustos 2016 tarihinde Salı günü Türkiye saatiyle 23:45’de İçtima olacaktır ( Türkiye Takvimi ).
    YENİ AY'IN HİLÂLİ : Zilka’de ayının hilâli, bugün (03 Ağustos 2016 tarihinde Çarşamba günü) Türkiye saati ile 14:50’de ilk defa, Avustralya’nın batısından itibaren görülmeye başlayacaktır ( Türkiye Takvimi Web Sitesi ).. 
** 
**
** Hicrî Kamerî 1437 yılı Zilkade ayı ictimâ'ı 02 Ağustos Salı günü Türkiye yaz saati ile 23:44’tür.
Ru'yet, ise 03 Ağustos Çarşamba Türkiye yaz saati ile 14:49’dur.
  Hilâl’in Görüldüğü Yerler; Hint Okyanusu’nun orta kısımları, Afrika kıtasının ortası ve güneyi, Madagaskar, Mozambik, Güney Afrika Cumhuriyeti, Zambiya, Tanzanya, Kenya ve Uganda. 
   Hilâl; Türkiye, Almanya, Avusturya, Mısır, Fas, Cezayir, Tunus ve Arap yarım adasından görülemeyecektir.
     Hilâl’in görüldüğü günü takip eden 04 Ağustos Perşembe günü de Zilkâde ayının 1. günüdür ( Fazilet Takvimi  ).
 
**
**

EYLÜL 2016

**
**    1437 -- ZİL-HİCCE AYI  İCTİMÂ’I, RU’YET ve BAŞLANGICI
**   Zilhicce ayı ictimâ'ı 01 Eylül 2016 tarihinde Perşembe günü Türkiye yaz saati ile 12:03’dür. 
**  YENİ AY'IN HİLÂLİ :   Zil-hicce ayının hilâli, bu gece yarısından sonra ( 01 Eylül 2016 tarihinde) Türkiye saati ile 04:38’de ilk defa, Güney Amerika kıtasının batısından itibaren görülmeye başlayacaktır    ( Türkiye Takvimi  Web Sitesi ).
**
**
** Hicrî Kamerî 1437 yılı Zilhicce ayı ictimâ'ı 01 Eylül 2016 tarihinde Perşembe günü Türkiye yaz saati ile 12:03’dür.
   Ru'yet, ise 02 Eylül 2016 Tarihinde Cuma tarihinde Türkiye yaz saati ile 04:37 dedir.
   Hilâl'in Görüleceği Yerler: Avustralya Kıtasının tamamı Büyük Okyanus’un orta ve güney kısımları, Papua Yeni Gine, Endonezya, Filipinler Güney Pasifik Okyanus adaları; Galapagos, Santa Clara, Robenson Crouse, Alajendro Klekirik, Klipperton, Cook, Hawai, Kiribati.
   Hilâl; Türkiye, Mısır, Fas, Cezayir, Tunus ve Arap yarımadasından, Almanya ve Avusturya’dan görülemeyeceği gibi; Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere'den de görülemeyecektir.
   Hilâl’in görüldüğü günü takip eden 03 Eylül 2016 Tarihinde Cumartesi günü de Zilhicce ayının 1. günüdür ( Fazilet Takvimi  ).
**
**
**
**

EKİM 2016

**
** 1438 -- MUHARREM  AYI  İCTİMÂ’I, RU’YET ve BAŞLANGICI
**
 *   Muharrem ayının İctimâ Vakti : 01 Ekim 2016 Tarihinde Türkiye yaz saati ile 03:11’dir.
     YENİ AYIN HİLÂLİ :  Muharrem ayının hilâli, bugün (01 Ekim 2016 Tarihinde Cumartesi günü) Türkiye saati ile 19:22'de ilk defa, Afrika kıtasının doğusunda Hint Okyanusu’ndan itibaren görülmeye başlayacaktır ( Türkiye Takvimi Web Sitesi ). 
**
**
**  Hicrî Kamerî 1438 yılı Muharrem ayı ictimâ'ı 01 Ekim 2016 Tarihinde Cumartesi günü Türkiye yaz saati ile 03:11’dir.
   Ru'yet, ise 01 Ekim 2016 Tarihinde Cumartesi günü Türkiye saati ile 19:21’dir.
   Hilâl'in Görüleceği Yerler: Afrika kıtasının batısı, Güney Amerika Kıtasının tamamı, Atlas Okyanusu’nun orta kısımı, Burkina Faso, Gana, Nijerya, Angola, Kongo, St. Helena Adası.
   Hilâl; Türkiye, Almanya, Avusturya ve Arap Yarım adasından görülemeyecektir.
   Hilâl'in görüldüğü günü takip eden 02 Ekim 2016 Tarihinde Pazar günü de Muharrem ayının 1. (birinci) günüdür ( Fazilet Takvimi Web Sitesi ).
 
*
 
 
** 1438 -- SAFER  AYI  İCTİMÂ’I, RU’YET ve BAŞLANGICI
**  Safer ayı İctima Vakti : 30 Ekim 2016 Tarihinde Pazar günü Türkiye saati ile 19:38’dir.
   YENİ AYIN HİLÂLİ :  Safer ayının hilâli, bugün (31 Ekim 2016 Tarihinde Pazartesi günü) Türkiye saati ile 10:12'de ilk defa, Filipinlerin doğusunda Büyük Okyanus’tan itibaren görülmeye başlayacaktır ( Türkiye Takvimi Web Sitesi ). 
**
**
** Hicrî Kamerî 1438 yılı Safer ayı ictimâ'ı 30 Ekim 2016 Tarihinde Pazar günü Türkiye saati ile 19:38’dir.
   Ru'yet, ise 31 Ekim 2016 Tarihinde Pazartesi günü Türkiye saati ile 10:12’dedir.
   Hilâl'in Görüleceği Yerler: Afrika kıtası, Hint Okyanus’unun orta ve kuzey kısımları, Endonezya, Malezya, Filipinler, Hindistan, Pakistan, Türkiye, Almanya, Avusturya, Mısır, Fas, Cezayir, Tunus ve Arap yarımadası.
     Hilâl’in görüldüğü günü takip eden 01 Kasım 2016 Tarihinde Salı günü de Safer ayının 1. günüdür  ( Fazilet Takvimi  ).
**
**
**

KASIM 2016

**
**  1438  - REBİUL-EVVEL  AYI  İCTİMÂ’I, RU’YET ve BAŞLANGICI
** 
** YENİ AYIN HİLÂLİ :  Rebî’ul-evvel ayının hilâli, bu gece yarısından sonra  ( 01 Aralık 2016 tarihinde ) Türkiye saati ile 04:07’de ilk defa, Meksika’nın batısından itibaren görülmeye başlayacaktır ( Türkiye Takvimi Web Sitesi ). 
** 
**
**  Hicrî Kamerî 1438 yılı Rebîulevvel ayı ictimâ'ı 29 Kasım 2016 tarihinde  Salı günü Türkiye saati ile 14:18’dedir.
   Ru'yet. ise 30 Kasım Çarşamba Türkiye saati ile 04:06'dadır.
  Hilâl'in Görüleceği Yerler: Büyük Okyanus’un orta kısımları, Çin'in doğusu, Japonya, Güney Kore, Papua Yeni Gine, Endonezya, Malezya, Filipinler, Havvaii, Solomon, Marshall, Kiribati, Cook Adaları Hilâl Türkiye, Almanya, Avusturya, Mısır, Fas, Cezayir,
Tunus ve Arap yarımadasından görülemeyecektir.
   Hilâl’in görüldüğü günü takip eden 01 Aralık Perşembe günü de Rebîul-evvel ayının 1. günüdür ( Fazilet Takvimi  ).
 
**
**

ARALIK 2016

**
** 1438  - REBİUL-AHİR  AYI  İCTİMÂ’I, RU’YET ve BAŞLANGICI
**
**  İçtimâ Vakti :    Rebî’ulâhır ayının İctimâ vakti: 08:54'dür.. 
    YENİ AY'IN HİLÂLİ :   Rebî’ulâhır ayının hilâli, bugün  ( 29 Aralık 2016  tarihinde )  Türkiye saati ile 23:49’da İspanya ve Kuzey Afrika’nın batısından sonra, Atlas Okyanusu’ndan itibaren görülmeye başlayacaktır.  ( Türkiye Takvimi Web Sitesi ).  
**
**
** * Hicrî Kamerî 1438 yılı Rebîulâhir ayı ictimâ'ı 29 Aralık 2016 tarihinde Perşembe günü Türkiye saati ile 08:55’dedir. Ru'yet, ise 29 Aralık 2016 tarihinde Perşembe Türkiye saati ile 23:48’dedir.
    Hilâl'in Görüleceği Yerler: Büyük Okyanus’un orta kısımları, ABD, Atlanta, Orlando, Florida, Küba, Kosta Rika, Honduras, Meksika.
    Hilâl'in görüldüğü günü takip eden 30 Aralık 2016 tarihinde Cuma günü de Rebîulâhir ayının 1. günüdür ( Fazilet Takvimi ).
** 
**
**
    MEHAZLAR : 
  
   ** Fazilet Takvimi.
   **
   ** Türkiye Takvimi
   **
   **
   **
   **
   **
   **
   **

*** *** ***

*** ALTUNTOP.NET -- Abdülhakim ALTUNTOP

TelePhone & WhatsApp :

+90 535 390 1972

E-Mail :

altuntopnet@gmail.com

Adress :

BUCA / İZMİR